• 7 marca, 2021

QUIZ – CTO – Gdzie jesteśmy na początku 2018 roku?

10 kwietnia, 2018

1. W oparciu o największy rejestr kolejnych angiografii można stwierdzić, że:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: B) i C)

Komentarz:

A. Częstość CTO wśród chorych z ChNS poddanych angiografii wynosi około blisko 20%

D. Wśród 25% chorych z CTO stwierdza się patologiczny załemek Q w zapisie EKG; przebyty zawał serca można stwierdzić nawet u ponad 80%w zależności od zastosowanej metody badania.

 

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: B) i C)

2. W oparciu o dane z rejestrów PCI CTO można stwierdzić, że:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) i D)

Komentarz

A. Skuteczność zabiegów rekanalizacji w/g danych z rejestrów PCI CTO wynosi 85-90%, ale skuteczność wyższą osiągają pojedynczy eksperci.
2. Częstość zgonów w czasie rekanalizacji CTO nieprzekracza 1%.

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) i D)

Komentarz

A. Skuteczność zabiegów rekanalizacji w/g danych z rejestrów PCI CTO wynosi 85-90%, ale skuteczność wyższą osiągają pojedynczy eksperci.
2. Częstość zgonów w czasie rekanalizacji CTO nieprzekracza 1%.

3. Zalecenia rewaskularyzacji cto w/g esc z roku 2014 mówią, że:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: B)

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: B)

Powiązane artykuły