• 7 marca, 2021

QUIZ – Anomalie wieńcowe

11 września, 2018

1. Jaki rodzaj nietypowego odejścia tętnicy wieńcowej występuje najczęściej:

Odpowiedź poprawna

c) wysokie odejście PTW

Odpowiedź niepoprawna

c) wysokie odejście PTW

2. Jaki cewnik diagnostyczny zapewnia zwykle najpewniejszą kaniulację ujścia tętnicy przy wysokim odejściu PTW?

Odpowiedź poprawna

b/ Amplatz lewy

Odpowiedź niepoprawna

b/ Amplatz lewy

3. Która z anomalii odejścia tętnic wieńcowych może wiązać się z większym ryzykiem nagłego zgonu sercowego?

Odpowiedź poprawna

c) odejście GPZ od prawej zatoki wieńcowej

Odpowiedź niepoprawna

c) odejście GPZ od prawej zatoki wieńcowej

Powiązane artykuły