• 28 lutego, 2021

QUIZ – Podwójna terapia przeciwpłytkowa pozostaje liderem farmakoterapii po zabiegach przezskórnej angioplastyki wieńcowej – wyniki badania Global Leaders

12 września, 2018

1. W badaniu Global Leaders odsetek pacjentów przestrzegających zalecaną farmakoterapię tikagrelorem

Odpowiedź poprawna

B) Malał wraz z czasem trwania badania

Odpowiedź niepoprawna

B) Malał wraz z czasem trwania badania

2. W badaniu Global Leaders monoterapia tikagrelorem, w porówananiu z podwójną terapią przeciwpłytkową:

Odpowiedź poprawna

C) Nie miała wpływu na efekty leczenia

Odpowiedź niepoprawna

C) Nie miała wpływu na efekty leczenia

Powiązane artykuły