QUIZ – „Szara strefa” pomiarów FFR – wyniki badania Grey Zone FFR Study

1. O granicznym wyniku oceny FFR mówimy, gdy wynik wynosi:

B) 0,75-0,8

2. W badaniu FFR Grey Zone Study wykazano, że zabieg PCI w porównaniu z leczeniem farmakologicznym u chorych z granicznym wynikiem badania FFR:

A) Zmniejsza dolegliwości dławicowe

Sprawdź Odpowiedzi
Poprzedni Artykuł

„Szara strefa” pomiarów FFR - wyniki badania Grey Zone FFR Study

Następny Artykuł

Wpływ angioplastyki wieńcowej kierowanej oceną fizjologiczną na rokowanie pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca - wyniki metaanalizy badań FAME 2, DANAMI 3-PRIMULTI oraz COMPARE-ACUTE

Powiązane Artykuły
Total
0
Share