• 3 marca, 2021

QUIZ – „Szara strefa” pomiarów FFR – wyniki badania Grey Zone FFR Study

12 września, 2018

1. O granicznym wyniku oceny FFR mówimy, gdy wynik wynosi:

Odpowiedź poprawna

B) 0,75-0,8

Odpowiedź niepoprawna

B) 0,75-0,8

2. W badaniu FFR Grey Zone Study wykazano, że zabieg PCI w porównaniu z leczeniem farmakologicznym u chorych z granicznym wynikiem badania FFR:

Odpowiedź poprawna

A) Zmniejsza dolegliwości dławicowe

Odpowiedź niepoprawna

A) Zmniejsza dolegliwości dławicowe

Powiązane artykuły