QUIZ – Wpływ angioplastyki wieńcowej kierowanej oceną fizjologiczną na rokowanie pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca – wyniki metaanalizy badań FAME 2, DANAMI 3-PRIMULTI oraz COMPARE-ACUTE

1. W metaanalizie badań FAME 2, DANAMI 3-PRIMULTI oraz COMPARE-ACUTE wykazano, że u chorych ze stabilną chorobą wieńcową PCI poprzedzone oceną fizjologiczną (FFR):

A) Obserwowano rzadsze występowanie złożonego punktu końcowego pod postacią zawału mięśnia sercowego oraz zgonu z przyczyn kardiologicznych

Sprawdź Odpowiedzi
Poprzedni Artykuł

Wpływ angioplastyki wieńcowej kierowanej oceną fizjologiczną na rokowanie pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca - wyniki metaanalizy badań FAME 2, DANAMI 3-PRIMULTI oraz COMPARE-ACUTE

Następny Artykuł

QUIZ - Początek końca koronarografii? Wyniki badania Syntax III Revolution

Powiązane Artykuły
Total
0
Share