• 28 lutego, 2021

QUIZ – Wpływ angioplastyki wieńcowej kierowanej oceną fizjologiczną na rokowanie pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca – wyniki metaanalizy badań FAME 2, DANAMI 3-PRIMULTI oraz COMPARE-ACUTE

12 września, 2018

1. W metaanalizie badań FAME 2, DANAMI 3-PRIMULTI oraz COMPARE-ACUTE wykazano, że u chorych ze stabilną chorobą wieńcową PCI poprzedzone oceną fizjologiczną (FFR):

Odpowiedź poprawna

A) Obserwowano rzadsze występowanie złożonego punktu końcowego pod postacią zawału mięśnia sercowego oraz zgonu z przyczyn kardiologicznych

Odpowiedź niepoprawna

A) Obserwowano rzadsze występowanie złożonego punktu końcowego pod postacią zawału mięśnia sercowego oraz zgonu z przyczyn kardiologicznych

Powiązane artykuły