• 7 marca, 2021

QUIZ – Lepsze wyniki PCI z wykorzystaniem oceny fizjologicznej – wyniki rejestru SCAAR (Swedish Coronary Angiography and Angioplasty Registry)

1 października, 2018

1. W badaniu SCAAR u pacjenci u których wykonano ocenę fizjologiczną (FFR, iFR) przed zabiegiem PCI obserwowano:

Odpowiedź poprawna

C) Niższą śmiertelność całkowitą oraz odsetek restenozy i zakrzepicy w stencie

Odpowiedź niepoprawna

C) Niższą śmiertelność całkowitą oraz odsetek restenozy i zakrzepicy w stencie

Powiązane artykuły