QUIZ – Mniej znaczy więcej – roczne wyniki badania Culprit Shock

1. Najnowsze wytyczne ESC dotyczące rewaskularyzacji mięśnia sercowego (2018) zalecają pełną rewaskularyzację w trakcie pierwotnej angioplastyki wieńcowej u chorych zawałem mięśniasercowego, wstrząsem kardiogennym i wielonaczyniową chorobą wieńcową, w klasie:

D) IIIB

2. W badaniu CULPRIT SHOCK porównującym strategię wielonaczyniowej lub jednonaczyniowej (zmiana odpowiedzialna za niedokrwienie) angioplastyki wieńcowej u chorych z zawałem mięśnia sercowego i wstrząsem kardiogennym wykazano:

B) Niższą śmiertelność 30 dniową i trend w kierunku niższej śmiertelności po roku w grupie angioplastyki jedynie zmiany odpowiedzialnej za niedokrwienie

3. Wielonaczyniową chorobę wieńcową u chorych z zawałem mięśnia sercowego i wstrząsem kardiogennym stwierdza się u około:

D) 80% chorych

Sprawdź Odpowiedzi
Poprzedni Artykuł

QUIZ - Przetoki wieńcowe

Następny Artykuł

Mniej znaczy więcej - roczne wyniki badania Culprit Shock

Powiązane Artykuły
Total
0
Share