• 3 marca, 2021

QUIZ – Mniej znaczy więcej – roczne wyniki badania Culprit Shock

1 października, 2018

1. Najnowsze wytyczne ESC dotyczące rewaskularyzacji mięśnia sercowego (2018) zalecają pełną rewaskularyzację w trakcie pierwotnej angioplastyki wieńcowej u chorych zawałem mięśniasercowego, wstrząsem kardiogennym i wielonaczyniową chorobą wieńcową, w klasie:

Odpowiedź poprawna

D) IIIB

Odpowiedź niepoprawna

D) IIIB

2. W badaniu CULPRIT SHOCK porównującym strategię wielonaczyniowej lub jednonaczyniowej (zmiana odpowiedzialna za niedokrwienie) angioplastyki wieńcowej u chorych z zawałem mięśnia sercowego i wstrząsem kardiogennym wykazano:

Odpowiedź poprawna

B) Niższą śmiertelność 30 dniową i trend w kierunku niższej śmiertelności po roku w grupie angioplastyki jedynie zmiany odpowiedzialnej za niedokrwienie

Odpowiedź niepoprawna

B) Niższą śmiertelność 30 dniową i trend w kierunku niższej śmiertelności po roku w grupie angioplastyki jedynie zmiany odpowiedzialnej za niedokrwienie

3. Wielonaczyniową chorobę wieńcową u chorych z zawałem mięśnia sercowego i wstrząsem kardiogennym stwierdza się u około:

Odpowiedź poprawna

D) 80% chorych

Odpowiedź niepoprawna

D) 80% chorych

Powiązane artykuły