• 24 stycznia, 2021

QUIZ – Wyniki pięcioletniej obserwacji badania BIOSCIENCE

2 października, 2018

1. Jaki wpływ na ścianę naczynia ma polimer odpowiedzialny za uwalnianie leku w stentach DES

Odpowiedź poprawna

C) Powoduje przewlekłą reakcję zapalną
D) Opóźnia gojenie ściany naczynia po implantacji stentu

Odpowiedź niepoprawna

C) Powoduje przewlekłą reakcję zapalną
D) Opóźnia gojenie ściany naczynia po implantacji stentu

2. Metaanaliza 10 badań klinicznych z uczestnictwem ponad 11 000 pacjentów wskazała na 16% redukcję TLF (ang. Target Lesion Failure) u pacjentów po implantacji stentów o ultra cienkim szkielecie w porównaniu z tymi o cienkim szkielecie. Różnica spowodowana była przede wszystkim:

Odpowiedź poprawna

B) Mniejszą ilością zawałów mięśnia sercowego

Odpowiedź niepoprawna

B) Mniejszą ilością zawałów mięśnia sercowego

3. W badaniu BIOSCIENCE 5-letnie wyniki zabiegów PCI z zastosowaniem stentu z biodegradowalnym polimerem uwalniającym sirolimus i ultra cienką budową szkieletu (Orsiro) oraz stentu z trwałym polimerem uwalniającym ewerolimus i (Xience) były:

Odpowiedź poprawna

A) Równoważne 

Odpowiedź niepoprawna

A) Równoważne

Powiązane artykuły