QUIZ – Wyniki pięcioletniej obserwacji badania BIOSCIENCE

1. Jaki wpływ na ścianę naczynia ma polimer odpowiedzialny za uwalnianie leku w stentach DES

Prawidłowa odpowiedź: E) Odpowiedzi C) i D) są prawidłowe

2. Metaanaliza 10 badań klinicznych z uczestnictwem ponad 11 000 pacjentów wskazała na 16% redukcję TLF (ang. Target Lesion Failure) u pacjentów po implantacji stentów o ultra cienkim szkielecie w porównaniu z tymi o cienkim szkielecie. Różnica spowodowana była przede wszystkim:

B) Mniejszą ilością zawałów mięśnia sercowego

3. W badaniu BIOSCIENCE 5-letnie wyniki zabiegów PCI z zastosowaniem stentu z biodegradowalnym polimerem uwalniającym sirolimus i ultra cienką budową szkieletu (Orsiro) oraz stentu z trwałym polimerem uwalniającym ewerolimus i (Xience) były:

A) Równoważne

Sprawdź Odpowiedzi
Poprzedni Artykuł

QUIZ - Lepsze wyniki PCI z wykorzystaniem oceny fizjologicznej - wyniki rejestru SCAAR (Swedish Coronary Angiography and Angioplasty Registry)

Następny Artykuł

Wyniki pięcioletniej obserwacji badania BIOSCIENCE

Powiązane Artykuły
Total
0
Share