• 2 marca, 2021

QUIZ – Aktualne zalecenia dotyczące przezskórnej rewaskularyzacji wieńcowej u pacjentów z ciężką stenozą aortalną poddanych tavi

7 października, 2018

1. Choroba wieńcowa występuje u chorych z ciężka stenozą aortalną u:

Odpowiedź poprawna

odp. D) U ok. 50% chorych z ciężką AS poddanych operacji kardiochirugicznej (SAVR) lub przezskórnej implantacji zastawki aortalnej (TAVI) współwystępuje CAD

Odpowiedź niepoprawna

odp. D) U ok. 50% chorych z ciężką AS poddanych operacji kardiochirugicznej (SAVR) lub przezskórnej implantacji zastawki aortalnej (TAVI) współwystępuje CAD

2. Angioplastyka wieńcowa powinna być rozważona u chorych do TAVI gdy zwężenie w początkowym segmencie dużej tętnicy nasierdziowej wynosi:

Odpowiedź poprawna

Odp. C) PCI powinna być rozważona u chorych do TAVI ze zwężeniem >70% w początkowych odcinkach dużych tętnic nasierdziowych klasa IIaC wg ESC

Odpowiedź niepoprawna

Odp. C) PCI powinna być rozważona u chorych do TAVI ze zwężeniem >70% w początkowych odcinkach dużych tętnic nasierdziowych klasa IIaC wg ESC

3. Chorzy z chorobą wieńcową i ciężką stenozą aortalną poddani TAVI rokują najgorzej, jeśli:

Odpowiedź poprawna

Odp. C) Pts z CAD i SS ≥22 poddanych TAVI mają zwiększone ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, udaru i MI po 1 roku, przy czym 2-krotnie większe ryzyko zgonu w porównaniu do chorych bez CAD. Stefanini et al. Eur Heart J. 2014; 35, 2530–2540

Odpowiedź niepoprawna

Odp. C) Pts z CAD i SS ≥22 poddanych TAVI mają zwiększone ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, udaru i MI po 1 roku, przy czym 2-krotnie większe ryzyko zgonu w porównaniu do chorych bez CAD. Stefanini et al. Eur Heart J. 2014; 35, 2530–2540

Powiązane artykuły