• 24 stycznia, 2021

QUIZ – Miejsce badań obrazowych poza pniem lewej tętnicy wieńcowej

7 października, 2018

1. Wartości minimalnego wymiary naczynia (MLD) określone w ultrasonografii wewnątrzwieńcowej będą:

Odpowiedź poprawna

Odp. C. Uzasadnienie - Wartości pomiarów minimalnego wymiaru naczynia i minimalnej średnicy naczynia określone w ultrasonografii wewnątrzwieńcowej są wyższe odpowiednio o 9% i 8% w stosunku do optycznej koherentnej tomografii. Są również wyższe niż uzyskiwane przy zastosowaniu angiografii ilościowej.

Odpowiedź niepoprawna

Odp. C. Uzasadnienie - Wartości pomiarów minimalnego wymiaru naczynia i minimalnej średnicy naczynia określone w ultrasonografii wewnątrzwieńcowej są wyższe odpowiednio o 9% i 8% w stosunku do optycznej koherentnej tomografii. Są również wyższe niż uzyskiwane przy zastosowaniu angiografii ilościowej.

2. Obraz "słoneczka z promieniami" w ultrasonografii wewnątrzwieńcowej jest stwierdzany w przypadku?

Odpowiedź poprawna

Odp. B. Uzasadnienie - W przypadku braku pełnego rozprężenia stentu przęsła stentu znajdują się bardzo blisko siebie dając obraz „słoneczka z promieniami".

Odpowiedź niepoprawna

Odp. B. Uzasadnienie - W przypadku braku pełnego rozprężenia stentu przęsła stentu znajdują się bardzo blisko siebie dając obraz „słoneczka z promieniami".

3. Zastosowanie obrazowania wewnątrzwieńcowego przed zabiegiem angioplastyki wieńcowej pozwala na:

Odpowiedź poprawna

Odp. D. Uzasadnienie - Ocenę składu blaszki miażdżycowej i segmentów referencyjnych, a także wybór rozmiaru stentu są głównymi elementami zastosowanie obrazowania wewnątrzwieńcowego przed zabiegiem.

Odpowiedź niepoprawna

Odp. D. Uzasadnienie - Ocenę składu blaszki miażdżycowej i segmentów referencyjnych, a także wybór rozmiaru stentu są głównymi elementami zastosowanie obrazowania wewnątrzwieńcowego przed zabiegiem.

Powiązane artykuły