• 26 stycznia, 2021
Fizjologiczna ocena istotności zwężeń w tętnicach wieńcowych jedynie na podstawie angiografii – wyniki badania FAST-FFR.

Fizjologiczna ocena istotności zwężeń w tętnicach wieńcowych jedynie na podstawie angiografii – wyniki badania FAST-FFR.

1 grudnia, 2018

Wyniki oceny fizjologicznej zmian w tętnicach jedynie na podstawie komputerowej obróbki angiografii z zastosowaniem nowej technologii FFRangio porównywalne ze standardowymi wynikami FFR.

Ocena fizjologiczna istotności zwężeń w tętnicach wieńcowych z zastosowaniem FFR jest istotnym narzędziem w planowaniu przezskórnych interwencji wieńcowych. W wielu badaniach wykazano poprawę wyników leczenia dzięki zastosowaniu tej metody. Mimo przekonywujących doniesień naukowych i oparcia w wytycznych towarzystw naukowych pomiary FFR wykonywane są nadal w niewielkim odsetku zabiegów. Związane jest to przede wszystkim z koniecznością wykorzystania dodatkowych prowadników oraz wywołania maksymalnej hiperemii z zastosowaniem adenozyny. W związku z tym istotnie wydłuża się czas trwania zabiegu i wzrasta jego koszt.

W trakcie ostatniego kongresu TCT w San Diego William Fearon (Stanford, USA) zaprezentował wyniki badania FAST-FFR porównującego wyniki standardowego badania FFR z nową technologią FFRangio pozwalającą na fizjologiczną ocenę istotności zwężenia jedynie na podstawie angiografii. Metoda ta polega na wykorzystaniu specjalnego oprogramowania, dzięki któremu obraz angiografii przekształcany jest w trójwymiarowy model pozwalający na oszacowanie przepływu i napotkanych oporów na całej długości naczynia. Wynik FFRangio przedstawiany jest analogicznie do standardowego FFR w postaci liczbowej z punktem odcięcia 0,8.

Do badania włączono 301 chorych, a ocenie poddano 319 naczyń. Do badania włączeni byli chorzy ze stabilną chorobą wieńcową oraz zawałem mięśnia sercowego NSTEMI, których zakwalifikowano na podstawie angiografii do standardowej oceny FFR. Kryterium wyłączenia były między innymi: choroba pnia lewej tętnicy wieńcowej, stan po CABG, STEMI, stenoza aortalna, LVEF < 45%, przepływ < TIMI III w badanym naczyniu.

W każdym naczyniu wykonano standardowy pomiar FFR z zastosowaniem adenozyny, jednoczasowo obrazy z angiografii przekazywane były do konsoli FFRangio.

Czułość i specyficzność FFRangio w przewidywaniu wyniku standardowego FFR była bardzo wysoka i wynosiła odpowiednio94% (CI 88-97%) i  91% (Cl 86-95%). Skuteczność diagnostyczna metody wynosiła 92%. Wyniki FFRangio w istotny sposób korelowały z wynikami standardowego FFR (r=0,8, p<0,001). Pomiary FFRangio udało się wykonać aż u 99% chorych.

Podsumowując, w badaniu wykazano dużą skuteczność i użyteczność kliniczną nowej metody FFRangio, której wyniki w istotny sposób korelują ze „złotym standardem” FFR. W związku z brakiem konieczności wykorzystania dodatkowego sprzętu i wywoływania hiperemii, a przez to łatwiejszym i szybszym pomiarom, może ona w przyszłości stać się alternatywą dla stosowanych obecnie metod oceny fizjologicznej zmian w tętnicach wieńcowych. Łatwiejsze pomiary mogą przełożyć się na częstsze zastosowanie oceny fizjologicznej w planowaniu przezskórnych interwencji wieńcowych i tym samym poprawić wyniki leczenia.

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ I ROZWIĄŻ QUIZ

Powiązane artykuły