QUIZ – Lepsze wyniki angioplastyki wieńcowej z zastosowaniem ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS) w ogólnej populacji – wyniki badania ULTIMATE

1. Badanie ULTIMATE wskazało, że optymalizacja zabiegów PCI z zastosowaniem IVUS:

D) Poprawia wyniki leczenia w ogólnej populacji

2. W badaniu ULTIMATE poprawa wyników PCI dzięki zastosowaniu obrazowania wewnątrznaczyniowego z zastosowaniem IVUS wynika przede wszystkim z:

C) Zmniejszenia częstości zawału mięśnia sercowego

Sprawdź Odpowiedzi
Poprzedni Artykuł

Lepsze wyniki angioplastyki wieńcowej z zastosowaniem ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS) w ogólnej populacji - wyniki badania ULTIMATE

Następny Artykuł

Leczenie pacjentów wysokiego i pośredniego wysokiego ryzyka z zatorowością płucą - PINC 2018

Powiązane Artykuły
Total
0
Share