• 18 stycznia, 2021

QUIZ – Lepsze wyniki angioplastyki wieńcowej z zastosowaniem ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS) w ogólnej populacji – wyniki badania ULTIMATE

1 grudnia, 2018

1. Badanie ULTIMATE wskazało, że optymalizacja zabiegów PCI z zastosowaniem IVUS:

Odpowiedź poprawna

D) Poprawia wyniki leczenia w ogólnej populacji

Odpowiedź niepoprawna

D) Poprawia wyniki leczenia w ogólnej populacji

2. W badaniu ULTIMATE poprawa wyników PCI dzięki zastosowaniu obrazowania wewnątrznaczyniowego z zastosowaniem IVUS wynika przede wszystkim z:

Odpowiedź poprawna

C) Zmniejszenia częstości zawału mięśnia sercowego

Odpowiedź niepoprawna

C) Zmniejszenia częstości zawału mięśnia sercowego

Powiązane artykuły