• 25 lutego, 2021

QUIZ – Aterektomia rotacyjna (rotablacja) pozostaje złotym standardem w terapii chorych ze stabilną chorobą wieńcową i nasilonymi zwapnieniami w tętnicach wieńcowych – wyniki badania PREPARE-CALC

1 grudnia, 2018

1. W badaniu PREPARE-CALC skuteczność zabiegów aterektomii rotacyjnej względem balonów modyfikujących w populacji chorych z nasilonymi zwapnieniami w tętnicach wieńcowych była:

Odpowiedź poprawna

A) Wyższa

Odpowiedź niepoprawna

A) Wyższa

2. W badaniu PREPARE-CALC brak skuteczności balonów modyfikujących w terapii silnie uwapnionych zmian związany był przede wszystkim z:

Odpowiedź poprawna

C) Brakiem możliwości wprowadzenia lub rozprężenia balonu modyfikującego

Odpowiedź niepoprawna

C) Brakiem możliwości wprowadzenia lub rozprężenia balonu modyfikującego

3. Późna utrata światła po zabiegu aterektomii rotacyjnej z zastosowaniem stentów DES najnowszej generacji:

Odpowiedź poprawna

D) Jest niższa w porównaniu z wynikami stentów wcześniejszej gereracji i porównywalna z wynikami balonów modyfikujących

Odpowiedź niepoprawna

D) Jest niższa w porównaniu z wynikami stentów wcześniejszej gereracji i porównywalna z wynikami balonów modyfikujących

Powiązane artykuły