QUIZ – Aterektomia rotacyjna (rotablacja) pozostaje złotym standardem w terapii chorych ze stabilną chorobą wieńcową i nasilonymi zwapnieniami w tętnicach wieńcowych – wyniki badania PREPARE-CALC

1. W badaniu PREPARE-CALC skuteczność zabiegów aterektomii rotacyjnej względem balonów modyfikujących w populacji chorych z nasilonymi zwapnieniami w tętnicach wieńcowych była:

A) Wyższa

2. W badaniu PREPARE-CALC brak skuteczności balonów modyfikujących w terapii silnie uwapnionych zmian związany był przede wszystkim z:

C) Brakiem możliwości wprowadzenia lub rozprężenia balonu modyfikującego

3. Późna utrata światła po zabiegu aterektomii rotacyjnej z zastosowaniem stentów DES najnowszej generacji:

D) Jest niższa w porównaniu z wynikami stentów wcześniejszej gereracji i porównywalna z wynikami balonów modyfikujących

Sprawdź Odpowiedzi
Poprzedni Artykuł

Optymalne leczenie chorych z migotaniem przedsionków po 12 miesiącach od zabiegu PCI nadal bez ostatecznych rozstrzygnięć - wyniki badania OAC ALONE

Następny Artykuł

Aterektomia rotacyjna (rotablacja) pozostaje złotym standardem w terapii chorych ze stabilną chorobą wieńcową i nasilonymi zwapnieniami w tętnicach wieńcowych - wyniki badania PREPARE-CALC

Powiązane Artykuły
Total
0
Share