• 2 marca, 2021

QUIZ – Fizjologiczna ocena istotności zwężeń w tętnicach wieńcowych jedynie na podstawie angiografii – wyniki badania FAST-FFR.

1 grudnia, 2018

1. Punkt odcięcia wskazujący na istotność hemodynamiczną zmiany w badaniu FFRagnio wynosi:

Odpowiedź poprawna

C) 0,8

Odpowiedź niepoprawna

C) 0,8

2. W badaniu FAST-FFR wykazano, że metoda FFRangio pozwalająca na fizjologiczną ocenę zmian w tętnicach wieńcowych jedynie na podstawie angiografii:

Odpowiedź poprawna

A) Ma wysoką skuteczność diagnostyczną i koreluje z wynikami standardowej oceny FFR

Odpowiedź niepoprawna

A) Ma wysoką skuteczność diagnostyczną i koreluje z wynikami standardowej oceny FFR

Powiązane artykuły