• 28 lutego, 2021

QUIZ – Optymalne leczenie chorych z migotaniem przedsionków po 12 miesiącach od zabiegu PCI nadal bez ostatecznych rozstrzygnięć – wyniki badania OAC ALONE

1 grudnia, 2018

1. W badaniu OAC ALONE wykazano, że u chorych z migotaniem przedsionków po 12 miesiącach od PCI:

Odpowiedź poprawna

B) Nie wykazano różnic w częstości występowania zdarzeń niepożądanych pomiędzy izolowaną terapią przeciwkrzepliwa i terapią łączoną (OAC + lek przeciwpłytkowy)

Odpowiedź niepoprawna

B) Nie wykazano różnic w częstości występowania zdarzeń niepożądanych pomiędzy izolowaną terapią przeciwkrzepliwa i terapią łączoną (OAC + lek przeciwpłytkowy)

Powiązane artykuły