• Październik 20, 2019

Nowe metody czynnościowej oceny niedokrwienia w stabilnej chorobie wieńcowej (IFR, FFR-CT, QFR) – NFIC

Kwiecień 6, 2019