• 15 czerwca, 2021

QUIZ – TAVI vs. czas, czyli jak trwała jest zastawka aortalna implantowana przezskórnie?

1 lipca, 2019

1. W dostępnych wieloletnich (do 10 lat) obserwacjach pacjentów poddanych zabiegom TAVI wykazano, że średni gradient przezzastawkowy po zabiegu:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D)

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D)


2. Odniesienie wyników wieloletniej obserwacji zabiegów TAVI do aktualnej populacji jest utrudniona z powodu:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D)

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D)

Powiązane artykuły