• 1 października, 2020

Rola tomografii komputerowej w kwalifikacji do przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej (TAVI)

14 sierpnia, 2019