• Grudzień 10, 2019

Rola tomografii komputerowej w kwalifikacji do przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej (TAVI)

Sierpień 14, 2019