• 24 stycznia, 2021

Rola tomografii komputerowej w kwalifikacji do przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej (TAVI)

14 sierpnia, 2019