• 24 stycznia, 2021

QUIZ – Pełna rewaskularyzacja w STEMI poprawia rokowanie

10 września, 2019

1. W populacji badania COMPLETE u pacjentów z rozpoznaniem STEMI i choroby wielonaczyniowej rewaskularyzacja wszystkich zmian w tętnicach wieńcowych w porównaniu z zaopatrzeniem jedynie tętnicy dozawałowej powodowała:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: B) Redukcję śmiertelności sercowo-naczyniowej i częstości ponownych zawałów mięśnia sercowego.

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: B) Redukcję śmiertelności sercowo-naczyniowej i częstości ponownych zawałów mięśnia sercowego.


2. W badaniu COMPLETE korzyść z pełnej rewaskularyzacji chorych z rozpoznaniem STEMI i choroby wielonaczyniowej:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź prawidłowa: A) Nie była zależna od momentu wykonania kolejnych etapów angioplastyki (pod warunkiem, że zakończono je do 45 dni o czasu wypisu po OZW).

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź prawidłowa: A) Nie była zależna od momentu wykonania kolejnych etapów angioplastyki (pod warunkiem, że zakończono je do 45 dni o czasu wypisu po OZW).

Powiązane artykuły