• 24 stycznia, 2021

QUIZ – EURO CTO Club Consensus 2019

23 września, 2019

1. Randomizowane wieloośrodkowe badania kliniczne nie dają dowodów na to, że rekanalizacja CTO przynosi:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: B) Poprawę przeżywalności.

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: B) Poprawę przeżywalności.


2. Które ze zdań dotyczących kalkulatorów wykorzystywanych w zabiegach CTO jest nieprawdziwe:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) Kalkulator CT-RECTOR powstał w oparciu bazę danych zabiegów przeprowadzanych w/g schematu hybrydowego.

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) Kalkulator CT-RECTOR powstał w oparciu bazę danych zabiegów przeprowadzanych w/g schematu hybrydowego.


3. Wskaż fałszywe zdanie odnoszące się do strategii w nowym algorytmie Euro CTO Club:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: B) Technikami rozwiązującymi problem „ambiguous cup” są: paralel wire, STAR i miniSTAR.

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: B) Technikami rozwiązującymi problem „ambiguous cup” są: paralel wire, STAR i miniSTAR.

Powiązane artykuły