• 24 stycznia, 2021

QUIZ – Czy nadchodzi zmierzch długotrwałej podwójnej terapii przeciwpłytkowej? Wyniki badania TWILIGHT

13 listopada, 2019

1. W badaniu TWILIGHT wykazano, że zakończenie podwójnego leczenia przeciwpłytkowego po trzech miesiącach i wprowadzenie monoterapii tikagrelorem powoduje:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź prawidłowa: C) Zmniejszenie ryzyka powikłań krwotocznych bez wpływu na powikłania zakrzepowo-zatorowe.

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź prawidłowa: C) Zmniejszenie ryzyka powikłań krwotocznych bez wpływu na powikłania zakrzepowo-zatorowe.


2. Wyniki badania TWILIGHT powinniśmy odnosić do populacji:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) Pacjentów wysokiego ryzyka powikłań krwotocznych i zakrzepowo-zatorowych leczonych tikagrelorem i kwasem acetylosalicylowym, u których nie wystąpiły zdarzenia niepożądane w ciągu trzech miesięcy terapii.

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) Pacjentów wysokiego ryzyka powikłań krwotocznych i zakrzepowo-zatorowych leczonych tikagrelorem i kwasem acetylosalicylowym, u których nie wystąpiły zdarzenia niepożądane w ciągu trzech miesięcy terapii.

Powiązane artykuły