• 25 stycznia, 2021

QUIZ – Obiecujące wyniki nowej terapii w prewencji wtórnej zawału serca

7 stycznia, 2020

1. W badaniu COLCOT w przewlekłym leczeniu przeciwzapalnym zastosowano:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) Kolchicynę w małych dawkach (0,5 mg dziennie).

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) Kolchicynę w małych dawkach (0,5 mg dziennie).


2. W badaniu COLCOT wykazano zmniejszenie ryzyka sercowo naczyniowego poprzez zastosowanie terapii kolchicyną u:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) Pacjentów po niedawno przebytym (do 30 dni) zawale mięśnia sercowego z pełną przezskórną rewaskularyzacją.

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) Pacjentów po niedawno przebytym (do 30 dni) zawale mięśnia sercowego z pełną przezskórną rewaskularyzacją.


3. W badaniu COLCOT przewlekła terapia kolchicyną:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) Związana była z redukcją ryzyka wystąpienia udaru mózgu.

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) Związana była z redukcją ryzyka wystąpienia udaru mózgu.

Powiązane artykuły