• 25 stycznia, 2021

QUIZ – Pandemia COVID-19 – co zmieni w świecie medycyny i kardiologii?

24 marca, 2020

1. Według aktualnego stanowiska European Society of Cardiology i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, dotyczącego leczenia nadciśnienia tętniczego preparatami blokującymi układ renina-angiotensyna-aldosteron, u pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym COVID-19:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) Nie ma dowodów naukowych, by zaprzestać leczenia inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE-i)/sartanami.

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) Nie ma dowodów naukowych, by zaprzestać leczenia inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE-i)/sartanami.


2. W leczeniu COVID-19 zastosowanie znajdują obecnie wszystkie niżej wymienione, z wyjątkiem:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: B) Kwasu acetylosalicylowego

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: B) Kwasu acetylosalicylowego

Powiązane artykuły