• 25 stycznia, 2021

QUIZ – SARS-CoV-2 groźny dla serca. Potencjalne terapie kardiotoksyczne. W poszukiwaniu złotego środka

7 kwietnia, 2020

1. Prowadzone aktualnie badania kliniczne w poszukiwaniu potencjalnie skutecznych terapii w leczeniu COVID-19 dotyczą wszystkich poniższych, z wyjątkiem:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) Ryfampicyna.

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) Ryfampicyna.


2. Spośród niżej wymienionych preparatów, testowanych w badaniach klinicznych dotyczących leczenia COVID-19 działania kardiotoksycznego nie wykazano w stosunku do:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: E) Wszystkie powyższe mają potencjał kardiotoksyczny.

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: E) Wszystkie powyższe mają potencjał kardiotoksyczny.


3. Zahamowanie fuzji wirusa z docelową komórką, poprzez zwiększenie endosomalnego pH, to mechanizm działania:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) Chlorochiny/hydroksychlorochiny.

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) Chlorochiny/hydroksychlorochiny.

Powiązane artykuły