• 26 września, 2020

Współczesne leczenie udarów mózgu

8 maja, 2020

Pilotaż trombektomii mechanicznej w Polsce-doświadczenia własne (droga dojścia do umiejętności)