Uwaga!

Uprzejmie informujemy, iż treści umieszczone na tym portalu są materiałami naukowymi, przeznaczonymi wyłącznie dla podmiotów profesjonalnych, czynnie zajmujących się kardiologią interwencyjną.

Akceptuję i oświadczam, że jestem podmiotem profesjonalnym:

Potwierdzam
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior

2 wpisy
Kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu