• 1 kwietnia, 2020

atlas koronarografii

Przypadek 17. Krytyczne zwężenie pomostu tętniczego do gałęzi przedniej zstępującej

dr n. med. Arkadiusz Pietrasik
dr n. med. Arkadiusz Pietrasik

I Katedra i Klinika Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr n. med. Adam Rdzanek
dr n. med. Adam Rdzanek

I Katedra i Klinika Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Janusz Kochman
dr hab. n. med. Janusz Kochman

I Katedra i Klinika Kardiologii

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Przypadek 17. Krytyczne zwężenie pomostu tętniczego do gałęzi przedniej zstępującej

61-letni mężczyzna z wieloletnim wywiadem choroby wieńcowej, został przyjęty do szpitala, celem wykonania planowej angiografii tętnic wieńcowych i pomostów. Powodem kwalifikacji do diagnostyki inwazyjnej była obecność dużego stopnia zaburzeń perfuzji w zakresie unaczynienia gałęzi przedniej zstępującej, stwierdzanych w badaniu metodą ...