• Październik 20, 2019

atlas koronarografii

Przypadek 4. Pomost żylny sekwencyjny do gałęzi pośredniej i gałęzi marginalnej

dr n. med. Arkadiusz Pietrasik
dr n. med. Arkadiusz Pietrasik

I Katedra i Klinika Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr n. med. Adam Rdzanek
dr n. med. Adam Rdzanek

I Katedra i Klinika Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Janusz Kochman
dr hab. n. med. Janusz Kochman

I Katedra i Klinika Kardiologii

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Przypadek 4. Pomost żylny sekwencyjny do gałęzi pośredniej i gałęzi marginalnej

72-letni mężczyzna przyjęty do szpitala po zasłabnięciu poprzedzonym spoczynkowym bólem w klatce piersiowej, z towarzyszącym nieznacznym wzrostem parametrów martwicy mięśnia sercowego. W wywiadach: stan po operacji pomostowania tętnic wieńcowych przed 12 laty (tętnica piersiowa wewnętrzna lewa do gałęzi przedniej zstępującej, ...

Przypadek 3. Ostra okluzja pomostu żylnego do prawej tętnicy wieńcowej.

dr n. med. Arkadiusz Pietrasik
dr n. med. Arkadiusz Pietrasik

I Katedra i Klinika Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr n. med. Adam Rdzanek
dr n. med. Adam Rdzanek

I Katedra i Klinika Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Janusz Kochman
dr hab. n. med. Janusz Kochman

I Katedra i Klinika Kardiologii

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Przypadek 3. Ostra okluzja pomostu żylnego do prawej tętnicy wieńcowej.

64-letni mężczyzna został przyjęty do szpitala w szóstej godzinie spoczynkowych dolegliwości bólowych w klatce piersiowej, z towarzyszącym elektrokardiograficznym obrazem zawału serca ściany dolnej i tylnej z uniesieniem odcinka ST. W wywiadach: stan po zawale serca, stan po operacji pomostowania  tętnic ...

Przypadek 2. Krytyczne zwężenie pomostu żylnego do prawej tętnicy wieńcowej.

dr n. med. Arkadiusz Pietrasik
dr n. med. Arkadiusz Pietrasik

I Katedra i Klinika Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr n. med. Adam Rdzanek
dr n. med. Adam Rdzanek

I Katedra i Klinika Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Janusz Kochman
dr hab. n. med. Janusz Kochman

I Katedra i Klinika Kardiologii

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Przypadek 2. Krytyczne zwężenie pomostu żylnego do prawej tętnicy wieńcowej.

66-letni mężczyzna przyjęty do szpitala z powodu nawracających spoczynkowych dolegliwości bólowych z towarzyszącymi elektrokardiograficznymi cechami niedokrwienia ściany dolnej i bocznej (obniżenie odcinka ST o ok. 3 mm w odprowadzeniach II, III, aVF, V5-6). W wywiadach: stan po dwóch zawałach serca ...

Przypadek 1. Przewlekła niedrożność w stencie pomostu żylnego do gałęzi marginalnej.

dr n. med. Arkadiusz Pietrasik
dr n. med. Arkadiusz Pietrasik

I Katedra i Klinika Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr n. med. Adam Rdzanek
dr n. med. Adam Rdzanek

I Katedra i Klinika Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Janusz Kochman
dr hab. n. med. Janusz Kochman

I Katedra i Klinika Kardiologii

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Przypadek 1. Przewlekła niedrożność w stencie pomostu żylnego do gałęzi marginalnej.

71-letni mężczyzna z wieloletnim wywiadem choroby wieńcowej, po licznych zabiegach rewaskularyzacji przezskórnej i operacyjnej, został przyjęty do szpitala celem wykonania planowej inwazyjnej oceny tętnic wieńcowych i pomostów, z powodu nasilenia dolegliwości dławicowych do klasy 3 według CCS. W wywiadach: stan ...