• 18 października, 2021

TCT

Postać prasugrelu a wyniki leczenia i rokowanie krótkoterminowe 1 listopada, 2020

lek. med. Szymon Jonik

I Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Postać prasugrelu a wyniki leczenia i rokowanie krótkoterminowe

Postać przyjętego leku – prasugrelu u pacjentów z podejrzewanym przedszpitalnie STEMI, u których zaplanowano wykonanie pierwotnej PCI nie wpływa na wyniki leczenia i rokowanie krótkoterminowe wg badania klinicznego COMPARE CRUSH. Tło  Podczas konferencji TCT 2020, która w tym roku ze ...

Monoterapia tikagrelorem po 3 miesiącach DAPT to przyszła perspektywa dla pacjentów ze STEMI? – wyniki badania TICO (2020) 1 listopada, 2020

lek. med. Szymon Jonik

I Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr n. med. Arkadiusz Pietrasik

I Katedra i Klinika Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Monoterapia tikagrelorem po 3 miesiącach DAPT to przyszła perspektywa dla pacjentów ze STEMI? – wyniki badania TICO (2020)

Podczas tegorocznej konferencji TCT w dniach 14-18 października 2020 r., która – ze względów epidemiologicznych – odbyła się w formie online Kim B.K. et al. zaprezentowali badanie, opublikowane kilka miesięcy wcześniej na łamach JAMA, które dotyczyło skrócenia czasu trwania podwójnej ...