Nowe bioresorbowalne stenty magnezowe DREAMS 3G w zaopatrywaniu zmian de novo w tętnicach wieńcowych: roczne wyniki badania BIOMAG-I.