• 5 czerwca, 2020
Jak leczyć chorych z OZW w okresie pandemii COVID-19

Jak leczyć chorych z OZW w okresie pandemii COVID-19

dr hab. n. med. Tomasz Roleder
dr hab. n. med. Tomasz Roleder

Oddział Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Wrocławiu.

dr n. med. Arkadiusz Pietrasik
dr n. med. Arkadiusz Pietrasik

I Katedra i Klinika Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

18 maja, 2020
ESC goes online too

ESC goes online too

Redakcja
Redakcja

Akademia Kardiologii Interwencyjnej

7 maja, 2020

EDUKACJA

Jak leczyć chorych z OZW w okresie pandemii COVID-19

Jak leczyć chorych z OZW w okresie pandemii COVID-19

Współczesne leczenie udarów mózgu

Współczesne leczenie udarów mózgu

FFR oceniany na podstawie koronarografii

FFR oceniany na podstawie koronarografii

Wpływ rodzaju prowadnika oraz ciśnienia podczas wszczepiania stentu w naczyniu głównym na występowanie uszkodzenia prowadnika wieńcowego podczas angioplastyki bifurkacji wieńcowej

Wpływ rodzaju prowadnika oraz ciśnienia podczas wszczepiania stentu w naczyniu głównym na występowanie uszkodzenia prowadnika wieńcowego podczas angioplastyki bifurkacji wieńcowej

Zabiegi PCI bez użycia kontrastu

Zabiegi PCI bez użycia kontrastu

Cardiovascular Holography to support structural & vascular intervention – way of the future

Cardiovascular Holography to support structural & vascular intervention – way of the future

QUIZY

QUIZ – UK TAVI: przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej  na równi z leczeniem kardiochirurgicznym w warunkach „real life”

QUIZ – UK TAVI: przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej na równi z leczeniem kardiochirurgicznym w warunkach „real life”

QUIZ – SARS-CoV-2 groźny dla serca. Potencjalne terapie kardiotoksyczne. W poszukiwaniu złotego środka

QUIZ – SARS-CoV-2 groźny dla serca. Potencjalne terapie kardiotoksyczne. W poszukiwaniu złotego środka

QUIZ – Pandemia COVID-19 – co zmieni w świecie medycyny i kardiologii?

QUIZ – Pandemia COVID-19 – co zmieni w świecie medycyny i kardiologii?

QUIZ – Czy przezskórna naprawa zastawki mitralnej (MitraClip) u pacjentów z niewydolnością serca i wtórną niedomykalnością mitralną jest opłacalna ekonomicznie?

QUIZ – Czy przezskórna naprawa zastawki mitralnej (MitraClip) u pacjentów z niewydolnością serca i wtórną niedomykalnością mitralną jest opłacalna ekonomicznie?

QUIZ – Obiecujące wyniki nowej terapii w prewencji wtórnej zawału serca

QUIZ – Obiecujące wyniki nowej terapii w prewencji wtórnej zawału serca

QUIZ – EUROCTO 3 – potwierdzenie bezpieczeństwa CTO PCI w obserwacji długoterminowej

QUIZ – EUROCTO 3 – potwierdzenie bezpieczeństwa CTO PCI w obserwacji długoterminowej

Biotronik