• Czerwiec 20, 2019
Przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej (TAVI) – NFIC

Przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej (TAVI) – NFIC

Kwiecień 19, 2019
prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski
prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski

Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej
Instytut Kardiologii Warszawa-Anin

Nowe metody czynnościowej oceny niedokrwienia w stabilnej chorobie wieńcowej (IFR, FFR-CT, QFR) – NFIC

Nowe metody czynnościowej oceny niedokrwienia w stabilnej chorobie wieńcowej (IFR, FFR-CT, QFR) – NFIC

Kwiecień 6, 2019
dr n. med. Łukasz Kołtowski
dr n. med. Łukasz Kołtowski

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Klinika Kardiologii, Szpital Kliniczny, Warszawa

Complications after left atrial appendage closure-prevention and management – PINC 2018

Complications after left atrial appendage closure-prevention and management – PINC 2018

Kwiecień 6, 2019
dr hab. n. med. Marek Grygier
dr hab. n. med. Marek Grygier

I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego

Rekanalizacja metodą RWE gałęzi okalającej lewej tętnicy wieńcowej

Rekanalizacja metodą RWE gałęzi okalającej lewej tętnicy wieńcowej

Wrzesień 13, 2018
dr n. med. Jakub Drozd
dr n. med. Jakub Drozd

SP ZOZ MSWiA w Lublinie

Zabieg implantacji stentu bioresorbowalnego Magmaris

Zabieg implantacji stentu bioresorbowalnego Magmaris

Wrzesień 12, 2018
dr n. med. Magdalena Łanocha
dr n. med. Magdalena Łanocha

Pracownia Angiografii i Hemodynamiki Miedziowe Centrum Zdrowia w Lubinie

dr n. med. Adrian Włodarczak
dr n. med. Adrian Włodarczak

Pracownia Angiografii i Hemodynamiki Miedziowe Centrum Zdrowia w Lubinie

dr n. med. Arkadiusz Pietrasik
dr n. med. Arkadiusz Pietrasik

I Katedra i Klinika Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Fenomen after load mismatch w następstwie leczenia ciężkiej niedomykalności mitralnej systemem MitraClip

Fenomen after load mismatch w następstwie leczenia ciężkiej niedomykalności mitralnej systemem MitraClip

Wrzesień 12, 2018
lek. Jarosław Skowroński
lek. Jarosław Skowroński

Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej
Instytut Kardiologii Warszawa-Anin

dr hab. n. med. Jerzy Pręgowski
dr hab. n. med. Jerzy Pręgowski

Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej
Instytut Kardiologii Warszawa-Anin

prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski
prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski

Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej
Instytut Kardiologii Warszawa-Anin

QUIZY

QUIZ – Więcej znaczy bezpieczniej –  wpływ dawkowania heparyny niefrakcjonowanej na częstość występowania  okluzji tętnicy promieniowej po zabiegach koronarografii

QUIZ – Więcej znaczy bezpieczniej – wpływ dawkowania heparyny niefrakcjonowanej na częstość występowania okluzji tętnicy promieniowej po zabiegach koronarografii

QUIZ – Sala hybrydowa – konieczność czy kosztowna ekstrawagancja?

QUIZ – Sala hybrydowa – konieczność czy kosztowna ekstrawagancja?

QUIZ – Lepsze wyniki angioplastyki wieńcowej z zastosowaniem ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS) w ogólnej populacji – wyniki badania ULTIMATE

QUIZ – Lepsze wyniki angioplastyki wieńcowej z zastosowaniem ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS) w ogólnej populacji – wyniki badania ULTIMATE

QUIZ – Aterektomia rotacyjna (rotablacja) pozostaje złotym standardem w terapii chorych ze stabilną chorobą wieńcową i nasilonymi zwapnieniami w tętnicach wieńcowych – wyniki badania PREPARE-CALC

QUIZ – Aterektomia rotacyjna (rotablacja) pozostaje złotym standardem w terapii chorych ze stabilną chorobą wieńcową i nasilonymi zwapnieniami w tętnicach wieńcowych – wyniki badania PREPARE-CALC

QUIZ – Optymalne leczenie chorych z migotaniem przedsionków po 12 miesiącach od zabiegu PCI nadal bez ostatecznych rozstrzygnięć – wyniki badania OAC ALONE

QUIZ – Optymalne leczenie chorych z migotaniem przedsionków po 12 miesiącach od zabiegu PCI nadal bez ostatecznych rozstrzygnięć – wyniki badania OAC ALONE

QUIZ – Fizjologiczna ocena istotności zwężeń w tętnicach wieńcowych jedynie na podstawie angiografii – wyniki badania FAST-FFR.

QUIZ – Fizjologiczna ocena istotności zwężeń w tętnicach wieńcowych jedynie na podstawie angiografii – wyniki badania FAST-FFR.

Biotronik