• 5 grudnia, 2021

EDUKACJA

Zalecenia postępowania w wadach mitralnych

Zalecenia postępowania w wadach mitralnych

Postępowanie w przypadku bifurkacji 0-0-1

Postępowanie w przypadku bifurkacji 0-0-1

Obrazowanie w zabiegach bifurkacji tętnić wieńcowych

Obrazowanie w zabiegach bifurkacji tętnić wieńcowych

Techniki stentowania bifurkacji okiem kamery Visible Heart Lab

Techniki stentowania bifurkacji okiem kamery Visible Heart Lab

Dławica spowodowana zaburzeniami mikrokrążenia wieńcowego

Dławica spowodowana zaburzeniami mikrokrążenia wieńcowego

Nowości dotyczące stosowania inhibitorów receptora P2Y12

Nowości dotyczące stosowania inhibitorów receptora P2Y12

Sheathless Access

Sheathless Access

Dr med. Krzysztof Pujdak

Kardiolog Interwencyjny, Klinikum Herford, Niemcy

20 października, 2021
Zabieg zamknięcia uszka lewego przedsionka u pacjenta po implantacji AFR

Zabieg zamknięcia uszka lewego przedsionka u pacjenta po implantacji AFR

Prof. dr hab. n. med. Marek Grygier

I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

dr n. med. Łukasz Lewicki

Kaszubskie Centrum Chorób Serca i Naczyń w Wejherowie

18 sierpnia, 2021
Zabieg implantacji przedsionkowego regulatora przepływu (AFR) u pacjenta z zaawansowaną niewydolnością serca

Zabieg implantacji przedsionkowego regulatora przepływu (AFR) u pacjenta z zaawansowaną niewydolnością serca

dr hab n. med. Robert Sabiniewicz

prof. nadzw. GUmed. Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca Gdański Uniwersytet Medyczny

dr n. med. Łukasz Lewicki

Kaszubskie Centrum Chorób Serca i Naczyń w Wejherowie

18 sierpnia, 2021
Biotronik