• 24 września, 2021

EDUKACJA

Postępowanie w przypadku bifurkacji 0-0-1

Postępowanie w przypadku bifurkacji 0-0-1

Obrazowanie w zabiegach bifurkacji tętnić wieńcowych

Obrazowanie w zabiegach bifurkacji tętnić wieńcowych

Techniki stentowania bifurkacji okiem kamery Visible Heart Lab

Techniki stentowania bifurkacji okiem kamery Visible Heart Lab

Dławica spowodowana zaburzeniami mikrokrążenia wieńcowego

Dławica spowodowana zaburzeniami mikrokrążenia wieńcowego

Nowości dotyczące stosowania inhibitorów receptora P2Y12

Nowości dotyczące stosowania inhibitorów receptora P2Y12

Nowe techniki oceny fizjologicznej zwężeń w naczyniach wieńcowych: QFR, RFR, dPR, iw/FR

Nowe techniki oceny fizjologicznej zwężeń w naczyniach wieńcowych: QFR, RFR, dPR, iw/FR

Zabieg implantacji przedsionkowego regulatora przepływu (AFR) u pacjenta z zaawansowaną niewydolnością serca

Zabieg implantacji przedsionkowego regulatora przepływu (AFR) u pacjenta z zaawansowaną niewydolnością serca

dr hab n. med. Robert Sabiniewicz

prof. nadzw. GUmed. Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca Gdański Uniwersytet Medyczny

dr n. med. Łukasz Lewicki

Kaszubskie Centrum Chorób Serca i Naczyń w Wejherowie

18 sierpnia, 2021
Spontaniczne rozwarstwienie tętnicy wieńcowej

Spontaniczne rozwarstwienie tętnicy wieńcowej

dr hab. n. med. Jacek Kądziela

Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, Instytut Kardiologii w Warszawie

11 marca, 2021
Ambiguous cap – raz jeszcze

Ambiguous cap – raz jeszcze

dr n. med. Jakub Drozd

SP ZOZ MSWiA w Lublinie

8 stycznia, 2021
Biotronik