• 27 lipca, 2021

EDUKACJA

Postępowanie w przypadku bifurkacji 0-0-1

Postępowanie w przypadku bifurkacji 0-0-1

Obrazowanie w zabiegach bifurkacji tętnić wieńcowych

Obrazowanie w zabiegach bifurkacji tętnić wieńcowych

Techniki stentowania bifurkacji okiem kamery Visible Heart Lab

Techniki stentowania bifurkacji okiem kamery Visible Heart Lab

Dławica spowodowana zaburzeniami mikrokrążenia wieńcowego

Dławica spowodowana zaburzeniami mikrokrążenia wieńcowego

Nowości dotyczące stosowania inhibitorów receptora P2Y12

Nowości dotyczące stosowania inhibitorów receptora P2Y12

Nowe techniki oceny fizjologicznej zwężeń w naczyniach wieńcowych: QFR, RFR, dPR, iw/FR

Nowe techniki oceny fizjologicznej zwężeń w naczyniach wieńcowych: QFR, RFR, dPR, iw/FR

Ambiguous cap – raz jeszcze

Ambiguous cap – raz jeszcze

dr n. med. Jakub Drozd

SP ZOZ MSWiA w Lublinie

8 stycznia, 2021
OCT case

OCT case

dr hab. n. med. Tomasz Roleder

Oddział Kardiologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy w Wrocławiu

dr n. med. Paweł Stachowiak

Oddział Kardiologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy w Wrocławiu

8 stycznia, 2021
Olbrzymi tętniak prawej tętnicy wieńcowej – 2 razy STEMI leczone PCI RCA

Olbrzymi tętniak prawej tętnicy wieńcowej – 2 razy STEMI leczone PCI RCA

Dr n. med. Marcin Rychter

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu

8 stycznia, 2021
Biotronik