WCCI Warsaw, czyli silna struktura sercowo-naczyniowa