• 11 lipca, 2020
KARDIOLOGIA PO PANDEMII COVID-19 – KROK WSTECZ I DWA KROKI NAPRZÓD?

KARDIOLOGIA PO PANDEMII COVID-19 – KROK WSTECZ I DWA KROKI NAPRZÓD?

lek. med. Szymon Jonik
lek. med. Szymon Jonik

I Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr n. med. Arkadiusz Pietrasik
dr n. med. Arkadiusz Pietrasik

I Katedra i Klinika Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

17 czerwca, 2020
Leczenie interwencyjne w dobie COVID-19

Leczenie interwencyjne w dobie COVID-19

lek. med. Szymon Jonik
lek. med. Szymon Jonik

I Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr n. med. Arkadiusz Pietrasik
dr n. med. Arkadiusz Pietrasik

I Katedra i Klinika Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

21 maja, 2020

EDUKACJA

Trwałość zastawek TAVI-czy to rzeczywiście problem…

Trwałość zastawek TAVI-czy to rzeczywiście problem…

Gdzie są chorzy mający wskazania do zamykania uszka lewego przedsionka

Gdzie są chorzy mający wskazania do zamykania uszka lewego przedsionka

Bifurcation case

Bifurcation case

Jak leczyć chorych z OZW w okresie pandemii COVID-19

Jak leczyć chorych z OZW w okresie pandemii COVID-19

Współczesne leczenie udarów mózgu

Współczesne leczenie udarów mózgu

FFR oceniany na podstawie koronarografii

FFR oceniany na podstawie koronarografii

QUIZY

QUIZ – UK TAVI: przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej  na równi z leczeniem kardiochirurgicznym w warunkach „real life”

QUIZ – UK TAVI: przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej na równi z leczeniem kardiochirurgicznym w warunkach „real life”

QUIZ – SARS-CoV-2 groźny dla serca. Potencjalne terapie kardiotoksyczne. W poszukiwaniu złotego środka

QUIZ – SARS-CoV-2 groźny dla serca. Potencjalne terapie kardiotoksyczne. W poszukiwaniu złotego środka

QUIZ – Pandemia COVID-19 – co zmieni w świecie medycyny i kardiologii?

QUIZ – Pandemia COVID-19 – co zmieni w świecie medycyny i kardiologii?

QUIZ – Czy przezskórna naprawa zastawki mitralnej (MitraClip) u pacjentów z niewydolnością serca i wtórną niedomykalnością mitralną jest opłacalna ekonomicznie?

QUIZ – Czy przezskórna naprawa zastawki mitralnej (MitraClip) u pacjentów z niewydolnością serca i wtórną niedomykalnością mitralną jest opłacalna ekonomicznie?

QUIZ – Obiecujące wyniki nowej terapii w prewencji wtórnej zawału serca

QUIZ – Obiecujące wyniki nowej terapii w prewencji wtórnej zawału serca

QUIZ – EUROCTO 3 – potwierdzenie bezpieczeństwa CTO PCI w obserwacji długoterminowej

QUIZ – EUROCTO 3 – potwierdzenie bezpieczeństwa CTO PCI w obserwacji długoterminowej

Biotronik