• 24 września, 2021

wady zastawkowe

Czy przezskórna naprawa zastawki mitralnej (MitraClip) u pacjentów z niewydolnością serca i wtórną niedomykalnością mitralną jest opłacalna ekonomicznie?

lek. med. Szymon Jonik

I Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Czy przezskórna naprawa zastawki mitralnej (MitraClip) u pacjentów z niewydolnością serca i wtórną niedomykalnością mitralną jest opłacalna ekonomicznie?

Według aktualnych wytycznych European Society of Cardiology z 2017 r. przezskórne leczenie niedomykalności mitralnej z użyciem systemu MitraClip można rozważyć (klasa zaleceń II b) u pacjentów z niewydolnością serca i niedomykalnością mitralną, którzy pozostają objawowi mimo optymalnego leczenia farmakologicznego, spełniają ...

Na ratunek zapomnianej zastawce- wyniki badania TRILUMINATE

dr n. med. Wojciech Zimoch

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
we Wrocławiu

Na ratunek zapomnianej zastawce- wyniki badania TRILUMINATE

Przezskórna naprawa niedomykalności zastawki trójdzielnej z zastosowaniem systemu TriClip™ pozwala na zmniejszenie nasilenia wady, redukcję objawów oraz poprawę jakości życia w obserwacji 30 dniowej. Ciężka niedomykalność zastawki trójdzielnej związana jest z postępującymi objawami niewydolności krążenia i niepomyślnym rokowaniem. Co więcej ...

TAVI vs. czas, czyli jak trwała jest zastawka aortalna implantowana przezskórnie?

dr n. med. Wojciech Zimoch

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
we Wrocławiu

TAVI vs. czas, czyli jak trwała jest zastawka  aortalna implantowana przezskórnie?

Najnowsze wyniki wieloletniej obserwacji pacjentów po zabiegach TAVI wskazują na zadowalającą trwałość zastawek pierwszej generacji. Wprowadzenie w 2002 r. zabiegów przezskórnej implantacji zastawki aortalnej (ang. Transcatheter Aortic Valve Implantation – TAVI) na zawsze zmieniło sposób leczenia zastawkowych wad serca. Obecnie ...