• 26 września, 2020

wady zastawkowe

Czy przezskórna naprawa zastawki mitralnej (MitraClip) u pacjentów z niewydolnością serca i wtórną niedomykalnością mitralną jest opłacalna ekonomicznie?

lek. med. Szymon Jonik
lek. med. Szymon Jonik

I Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Czy przezskórna naprawa zastawki mitralnej (MitraClip) u pacjentów z niewydolnością serca i wtórną niedomykalnością mitralną jest opłacalna ekonomicznie?

Według aktualnych wytycznych European Society of Cardiology z 2017 r. przezskórne leczenie niedomykalności mitralnej z użyciem systemu MitraClip można rozważyć (klasa zaleceń II b) u pacjentów z niewydolnością serca i niedomykalnością mitralną, którzy pozostają objawowi mimo optymalnego leczenia farmakologicznego, spełniają ...

Na ratunek zapomnianej zastawce- wyniki badania TRILUMINATE

dr n. med. Wojciech Zimoch
dr n. med. Wojciech Zimoch

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
we Wrocławiu

Na ratunek zapomnianej zastawce- wyniki badania TRILUMINATE

Przezskórna naprawa niedomykalności zastawki trójdzielnej z zastosowaniem systemu TriClip™ pozwala na zmniejszenie nasilenia wady, redukcję objawów oraz poprawę jakości życia w obserwacji 30 dniowej. Ciężka niedomykalność zastawki trójdzielnej związana jest z postępującymi objawami niewydolności krążenia i niepomyślnym rokowaniem. Co więcej ...

TAVI vs. czas, czyli jak trwała jest zastawka aortalna implantowana przezskórnie?

dr n. med. Wojciech Zimoch
dr n. med. Wojciech Zimoch

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
we Wrocławiu

TAVI vs. czas, czyli jak trwała jest zastawka  aortalna implantowana przezskórnie?

Najnowsze wyniki wieloletniej obserwacji pacjentów po zabiegach TAVI wskazują na zadowalającą trwałość zastawek pierwszej generacji. Wprowadzenie w 2002 r. zabiegów przezskórnej implantacji zastawki aortalnej (ang. Transcatheter Aortic Valve Implantation – TAVI) na zawsze zmieniło sposób leczenia zastawkowych wad serca. Obecnie ...

Czy już nadszedł czas na przezskórne interwencje na zastawce trójdzielnej? Doniesienia wstępne z rejestru TriValve

lek. Martyna Zaleska
lek. Martyna Zaleska

I Katedra i Klinika Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr n. med. Arkadiusz Pietrasik
dr n. med. Arkadiusz Pietrasik

I Katedra i Klinika Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Czy już nadszedł czas na przezskórne interwencje  na zastawce trójdzielnej?  Doniesienia wstępne z rejestru TriValve

Niedomykalność zastawki trójdzielnej, nazywanej nie bez powodu „zapomnianą zastawką”, pozostaje istotnym problemem klinicznym, wpływającym niekorzystnie na jakość życia i rokowanie pacjentów. Dynamiczny rozwój przezskórnych metod leczenia, w szczególności schorzeń zastawki aortalnej i mitralnej a także płucnej, jaki dokonał się w ...