• 18 października, 2021

Rok: 2021

ESC 2021 | TOMAHAWK 10 września, 2021

Dr. med. Aleksandra Gąsecka

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ESC 2021 | TOMAHAWK

Podczas kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardologicznego 2021 zaprezentowano wyniki wieloośrodkowego, randomizowanego badania TOMAHAWK(ang. Immediate Unselected Coronary Angiography Versus Delayed Triage in Survivors of Out-of-hospital Cardiac Arrest Without ST-segment Elevation), w którym porównano wpływ wczesnej i odroczonej angiografii tętnic wieńcowych na śmiertelność ...

ESC 2021 | MASTER DAPT & STOPDAPT-2 ACS 10 września, 2021

Dr. med. Aleksandra Gąsecka

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ESC 2021 | MASTER DAPT & STOPDAPT-2 ACS

W trakcie kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2021 przedstawiono wyniki wieloośrodkowych, randomizowanych badań MASTER DAPT (ang. Management of High Bleeding Risk Patients Post Bioresorbable Polymer Coated Stent Implantation With an Abbreviated Versus Prolonged DAPT Regimen)i STOPDAPT-2 ACS (ang. ShorT and OPtimal ...

Niedomykalność mitralna – narastający problem kardiologii interwencyjnej w świetle nowych wytycznych ESC 2021 9 września, 2021

lek. med. Szymon Jonik

I Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Niedomykalność mitralna – narastający problem kardiologii interwencyjnej w świetle nowych wytycznych ESC 2021

„Take a home message”1. Leczenie kardiochirurgiczne zalecane u chorych z ciężką pierwotną niedomykalnością mitralną i LVEF ≤ 60 % i LVESD ≥ 40 mm (ESC 2017: LVEF ≤ 60% i LVESD ≥ 45 mm).2. Nowe zalecenie: interwencja/operacja zastawkowa jest zalecana ...

Ocena czynnościowa FFR bez korzyści ekonomicznej i klinicznej u chorych z chorobą wieńcową. Wyniki badania RIPCORD 2 9 września, 2021

lek. med. Szymon Jonik

I Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr n. med. Arkadiusz Pietrasik

I Katedra i Klinika Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Ocena czynnościowa FFR bez korzyści ekonomicznej i klinicznej u chorych z chorobą wieńcową. Wyniki badania RIPCORD 2

Badanie RIPCORD 2 (Does Routine Pressure Wire Assessment Influence Management Strategy at Coronary Angiography for Diagnosis of Chest Pain?)1, 2 jest pierwszą randomizowaną wieloośrodkową próbą kliniczną weryfikującą hipotezę potencjalnej przewagi dodatkowej oceny czynnościowej rezerwy przepływu (ang. FFR – Fractional Flow ...

Niedomykalność trójdzielna – postępowanie w świetle nowych wytycznych ESC 2021 7 września, 2021

lek. med. Szymon Jonik

I Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Niedomykalność trójdzielna – postępowanie w świetle nowych wytycznych ESC 2021

Występowanie umiarkowanej lub ciężkiej niedomykalności zastawki trójdzielnej szacuje się na 0,55% populacji ogólnej, natomiast częstość jej występowania wzrasta ze starzeniem się populacji (około 4% pacjentów w wieku powyżej 75. lat). Powyżej 90% przypadków tej choroby dotyczy etiologii wtórnej (czynnościowej) związanej ...

Blaszka miażdżycowa o cienkiej czapeczce łącznotkankowej (TCFA) jako wskaźnik rokowania klinicznego u pacjentów z cukrzycą 
i prawidłowym wynikiem oceny cząstkowej rezerwy przepływu (FFR)-wyniki badania COMBINE OCT-FFR 31 sierpnia, 2021

lek. med. Szymon Jonik

I Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr n. med. Arkadiusz Pietrasik

I Katedra i Klinika Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Blaszka miażdżycowa o cienkiej czapeczce łącznotkankowej (TCFA) jako wskaźnik rokowania klinicznego u pacjentów z cukrzycą 
i prawidłowym wynikiem oceny cząstkowej rezerwy przepływu (FFR)-wyniki badania COMBINE OCT-FFR

COMBINE OCT-FFR to prospektywne, wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione badanie kliniczne, które zostało zaprojektowane, aby wykazać, że u pacjentów z chorobą wieńcową i czynnikami ryzyka dynamicznej progresji zmian miażdżycowych (jak to ma miejsce w populacji osób chorujących na cukrzycę) ocena blaszek miażdżycowych ...