DCB w zmianach typu de novo: aplikacje kliniczne

Poprzedni Artykuł

EuroPCR 2024 | MiCLASP: korzyści z przezskórnego leczenia umiarkowanej, czynnościowej niedomykalności zastawki mitralnej sposobem „brzeg do brzegu” 

Następny Artykuł

Jaka technika w stentowaniu złożonej zmiany pnia LTW? Od razu dwa senty

Powiązane Artykuły
Przeczytaj

EuroPCR 2024 | DESyne BDS Plus: Wyższa skuteczność rewaskularyzacji po PCI z implantacją bioresorbowalnego stentu DBS Plus uwalniającego sirolimus, argatroban i riwaroksaban w porównaniu z X2 w 12-miesięcznej obserwacji

W trakcie kongresu EuroPCR 2024 w Paryżu przedstawiono wyniki prospektywnego, wieloośrodkowego, randomizowanego badania DESyne BDS Plus (Elixir DESyne…
Total
0
Share