Uwaga!

Uprzejmie informujemy, iż treści umieszczone na tym portalu są materiałami naukowymi, przeznaczonymi wyłącznie dla podmiotów profesjonalnych, czynnie zajmujących się kardiologią interwencyjną.

Akceptuję i oświadczam, że jestem podmiotem profesjonalnym:

Potwierdzam
  • 24 stycznia, 2022

kwas acetylosalicylowy

Skracanie czasu przyjmowania podwójnej terapii przeciwpłytkowej u pacjentów po ostrym zespole wieńcowym – wyniki badania SMART-DATE 4 października, 2018

lek. Martyna Zaleska

I Katedra i Klinika Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Skracanie czasu przyjmowania podwójnej terapii przeciwpłytkowej u pacjentów po ostrym zespole wieńcowym – wyniki badania SMART-DATE

Każdego roku, w samej Europie, blisko 2 miliony pacjentów stosuje podwójną terapię przeciwpłytkową (z ang. Dual Antiplatelet Therapy – DAPT) z powodu przebytego zawału serca. Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (z ang. European Society of Cardiology – ESC), jak ...

Podwójna terapia przeciwpłytkowa pozostaje liderem farmakoterapii po zabiegach przezskórnej angioplastyki wieńcowej – wyniki badania Global Leaders 12 września, 2018

dr n. med. Wojciech Zimoch

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
we Wrocławiu

Podwójna terapia przeciwpłytkowa pozostaje liderem farmakoterapii po zabiegach przezskórnej angioplastyki wieńcowej – wyniki badania Global Leaders

Jedno z największych dotychczasowych badań w kardiologii interwencyjnej (16 000 chorych) wskazuje na brak przewagi monoterapii tikagrelorem nad podwójną terapią przeciwpłytkową u chorych po zabiegach PCI.  Po obiecujących wynikach badania PLATO wysunięto hipotezę, że silnie działający i bezpieczny lek jakim jest ...

Zamiana leków przeciwpłytkowych – co wiemy? 2 marca, 2018

lek. Martyna Zaleska

I Katedra i Klinika Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zamiana leków przeciwpłytkowych – co wiemy?

Szacuje się, że w 2015 roku w Europie 2,2 miliona pacjentów miało wskazania do stosowania podwójnej terapii przeciwpłytkowej (z ang. Dual Antiplatelet Therapy – DAPT) z powodu zawału serca, a kolejne 1,4 miliona z powodu interwencji na naczyniach wieńcowych. Od ...