• 24 września, 2021

MitraClip

Czy przezskórna naprawa zastawki mitralnej (MitraClip) u pacjentów z niewydolnością serca i wtórną niedomykalnością mitralną jest opłacalna ekonomicznie? 11 marca, 2020

lek. med. Szymon Jonik

I Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Czy przezskórna naprawa zastawki mitralnej (MitraClip) u pacjentów z niewydolnością serca i wtórną niedomykalnością mitralną jest opłacalna ekonomicznie?

Według aktualnych wytycznych European Society of Cardiology z 2017 r. przezskórne leczenie niedomykalności mitralnej z użyciem systemu MitraClip można rozważyć (klasa zaleceń II b) u pacjentów z niewydolnością serca i niedomykalnością mitralną, którzy pozostają objawowi mimo optymalnego leczenia farmakologicznego, spełniają ...

Przezskórna naprawa zastawki mitralnej system MitraClip bez przewagi nad leczeniem farmakologicznym – wyniki badania MITRA.fr 12 września, 2018

dr n. med. Wojciech Zimoch

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
we Wrocławiu

Przezskórna naprawa zastawki mitralnej system MitraClip bez przewagi nad leczeniem farmakologicznym – wyniki badania MITRA.fr

Leczenie farmakologicznej pozostaje złotym standardem terapii wtórnej niedomykalności zastawki mitralnej u chorych z niewydolnością serca. Zabieg naprawy zastawki mitralnej systemem MitraClip do rozważenia jako „paliatywny” u objawowych chorych. Wtórna niedomykalność zastawki mitralnej u chorych z ciężką niewydolnością serca jest uznanym ...