Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie danych osobowych portalu Akademia Kardiologii Interwencyjnej

Ochrona danych osobowych jest dla Akademia Kardiologii Interwencyjnej jest bardzo ważna. Chcielibyśmy poinformować, które z danych osobowych są gromadzone i wykorzystywane, jakie użytkownik ma prawa i jakie opcje zmiany tych danych są dla użytkownika dostępne w związku z tymi prawami. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi ochrony danych, w szczególności Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych stanowi przegląd głównych procesów, w ramach których przetwarzamy te dane. 

Administrator danych osobowych i osoba do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

Administratorem zgodnie z art. 4 lit. 7 RODO jest firma BIOTRONIK POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań
Kontakt z Administratorem: sekretariat@e-aki.pl

W przypadku ogólnych pytań dotyczących ochrony danych w BIOTRONIK Polska należy zwrócić się do naszego inspektora ochrony danych. Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem sekretariat@e-aki.pl lub pod adresem pocztowym z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.

Prawa użytkownika

W każdej chwili użytkownik ma prawo do:

 • zażądania informacji na temat kategorii przetwarzanych danych, celów przetwarzania, ewentualnych odbiorców i planowanego okresu przechowywania (art. 15 RODO)
 • wycofania udzielonej zgody ze skutkiem na przyszłość (art. 7 ust. 3 RODO);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które ma odbywać się na podstawie uzasadnionego interesu, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkownika (art. 21 RODO);
 • zażądania korekty lub uzupełnienia niepoprawnych lub niepełnych danych (art. 16 RODO);
 • w określonych przypadkach do zażądania usunięcia danych – w szczególności, gdy dane nie są już potrzebne do zamierzonego celu lub są przetwarzane niezgodnie z prawem, lub gdy użytkownik wycofał swoją zgodę zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO lub wniósł sprzeciw zgodnie z art. 21 RODO (art. 17 RODO);
 • zażądania ograniczenia przetwarzania danych pod pewnymi warunkami, o ile ich usunięcie nie jest możliwe lub obowiązek ich usunięcia budzi wątpliwości (art. 18 RODO);
 • otrzymania dostarczonych nam danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ew. do zażądania przekazania ich innym odpowiedzialnym stronom (prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO).

Ponadto użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych zgodnie z art. 77 RODO. Właściwym dla nas organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można skontaktować się w następujący sposób:

 1. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt 
 2. telefonicznie: 22 531 03 00 
 3. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

1Przetwarzanie danych podczas korzystania ze strony internetowej www.akademiaelektroterapii.pl

a. Dane pochodzące z przeglądarki internetowej

W przypadku wizyty na stronach internetowych Akademii Elektroterapii zbieramy dane przesyłane przez przeglądarkę internetową użytkownika na nasz serwer. W zależności od używanej przeglądarki internetowej oraz jej ustawień są to zwykle następujące dane:

 • adres IP;
 • data i godzina zapytania;
 • informacje dotyczące strefy czasowej, której używa przeglądarka internetowa użytkownika;
 • adres wywoływanej strony (URL);
 • każdorazowo przesłaną ilość danych;
 • system operacyjny;
 • nazwa, język i wersja przeglądarki internetowej;
 • producent oraz typ urządzenia, na którym używana jest przeglądarka internetowa.

Zasadniczo wykorzystujemy te dane tylko w zakresie niezbędnym do stworzenia funkcjonalnej strony internetowej oraz do prezentacji naszych treści i usług.

Wykorzystujemy te dane do poniższych celów:

 • umożliwienie wyświetlenia i wizyty na stronie  internetowej Akademia Elektroterapii  ;
 • wykrywanie, eliminowanie i zapobieganie błędom, zakłóceniom i ewentualnym nadużyciom.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane te nie są przekazywane osobom trzecim.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do wyżej wymienionych celów w ramach podstawy prawnej, z reguły po zamknięciu sesji przeglądarki, jednak nie później niż po miesiącu.

b. Pliki cookie

Na stronie h internetowej  Akademia Elektroterapii wykorzystujemy pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe lub porównywalne technologie zapisu, które są zapisywane na urządzeniu końcowym przez przeglądarkę i umożliwiają ponowne rozpoznanie przeglądarki. Wykorzystujemy tzw. pliki cookie sesyjne (tymczasowe) oraz stałe (trwałe).

Pliki cookie sesyjne są zapisywane tylko tymczasowo na czas korzystania z naszych stron internetowych. Te pliki cookie są wymagane przy transakcjach (np. przy logowaniu się na konto użytkownika) i są ważne każdorazowo do końca sesji przeglądarki. Oznacza to, że w zależności od typu przeglądarki i jej ustawień, pliki cookie będą automatycznie usuwane po zakończeniu sesji lub po zamknięciu kart lub przeglądarki, chyba że ustawienia przeglądarki są skonfigurowane w inny sposób. Używane przez nas sesyjne pliki cookie zawierają jedynie identyfikator sesji.

Trwałe pliki cookie (ang. persistent cookies) są przechowywane na komputerze użytkownika na potrzeby przyszłych sesji w celu rozpoznania odwiedzających, powracających nawet po dłuższym okresie czasu i umożliwienia oferowania produktów lub usług, które spełniają ich potrzeby. Trwałe pliki cookie są zapisywane na stałe na urządzeniu końcowym i nie są usuwane po opuszczeniu strony lub zamknięciu przeglądarki. Jeśli trwałe pliki cookie mają zostać usunięte, należy to zrobić ręcznie.

W jakim celu stosuje się pliki cookie?

 • Wymagane pliki cookie

Wymagane pliki cookie są wykorzystywane w celu umożliwienia korzystania z witryny internetowej poprzez włączenie podstawowych funkcji, takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów witryny (pliki cookie koszyka, pliki cookie do logowania, pliki cookie dotyczące wyboru kraju lub języka, pliki cookie do korzystania z narzędzi do wyrażania – zgody na pliki cookie). Bez tych plików cookie strona internetowa nie może działać prawidłowo. Tych plików cookie nie można dezaktywować. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie lub informowała go o tych plikach. Niektóre obszary strony internetowej mogą wtedy nie działać.

 • Pliki cookie o charakterze funkcjonalnym

Pliki cookie o charakterze funkcjonalnym umożliwiają udostępnienie rozszerzonych funkcji i personalizacji, takich jak wideo i czat na żywo. Jeśli użytkownik nie zezwoli na te pliki cookie, niektóre lub wszystkie z tych funkcji mogą nie działać poprawnie.

 • Pliki cookie o charakterze analitycznym

Pliki cookie o charakterze analitycznym są wykorzystywane przez nas lub zewnętrznych dostawców do śledzenia i analizowania zachowań użytkownika, dostarczania treści opartych na zachowaniu użytkownika lub do działań marketingowych. Dzięki temu możemy zaprezentować zawartość strony internetowej w sposób odpowiedni dla grupy docelowej oraz poprawić jej zawartość i funkcjonalność. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, nie będzie miał np. dostępu do treści opartych na zachowaniu użytkownika ani do ukierunkowanych ofert na innych stronach internetowych.

 • Pliki cookie o charakterze statystycznym

Pliki cookie o charakterze statystycznym pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję z naszą stroną internetową. Wykorzystujemy przy tym jedynie informacje bez odniesienia do osoby (np. poprzez skrócone adresy IP).

Zakres, w jakim pliki cookie są zapisywane lub pobierane, można w każdej chwili sprawdzić i edytować w sekcji „Ustawienia plików cookie”. Jednak poprzez dezaktywowanie plików cookie, funkcjonalność stron internetowych może być ograniczona (np. logowanie w niektórych obszarach).

Aby można było ponownie rozpoznać i uwzględnić pliki cookie opt-out (dezaktywacja) również przy późniejszych wizytach na naszych stronach internetowych, zapisujemy nasz trwały plik cookie. Pliki opt-out blokują przyszłe rejestrowanie danych użytkownika podczas wizyty na tych stronach internetowych przy użyciu określonego urządzenia końcowego lub przeglądarki oraz określonej domeny. Aby zablokować rejestrowanie danych na różnych urządzeniach, należy umieścić plik opt-out na każdym wykorzystywanym urządzeniu oraz w każdej używanej przeglądarce.

Współpracujący z nami usługodawcy mogą także stosować pliki cookie, w szczególności w celu analizy internetowej, śledzenia konwersji i remarketingu.

GoogleAnalytics

Nasze strony internetowe wykorzystują Google Analytics, narzędzie do analizy statystyk serwisów internetowych firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics stosuje pliki cookie, zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiające analizę odwiedzania strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony mogą być przesyłane na serwer firmy Google, znajdujący się w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Poprzez aktywację funkcji anonimizacji adresów IP na naszej stronie adres IP użytkownika jest wcześniej skracany przez firmę Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest przesyłany na serwer firmy Google w USA i tam skracany. Na zlecenie naszej firmy firma Google wykorzystuje te informacje w celu analizy korzystania ze strony przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronach oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych przez Google można znaleźć na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl 

W zakładce „Ustawienia plików cookie” można skonfigurować lub zablokować zapisywanie plików cookie. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać z wszystkich funkcji naszych stron internetowych.

Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Nie mamy wpływu na to, kiedy dane osobowe zbierane przez Google i powiązane z plikami cookie, ID użytkownika lub ID reklamy zostaną usunięte.

Twitter

Na naszych stronach znajdują się zintegrowane funkcje serwisu Twitter. Funkcje te są oferowane przez firmę Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Za pomocą serwisu Twitter i funkcji „retweet” strony internetowe, które odwiedza użytkownik, są powiązane z kontem użytkownika na serwisie Twitter i udostępniane innym użytkownikom. Przy tym dane są również przesyłane Twitterowi. Zwracamy uwagę, że jako operator stron nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Twittera. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Twittera pod adresem: https://twitter.com/privacy. Ustawienia dotyczące ochrony danych na Twitterze można zmienić w ustawieniach swojego konta pod adresem: https://twitter.com/account/settings.

Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Nie mamy wpływu na to, kiedy dane osobowe zbierane przez Twitter zostaną usunięte.

LinkedIn

Nasze strony internetowe korzystają z funkcji sieci LinkedIn. Operatorem jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do jednej z naszych stron, która zawiera funkcje LinkedIn, nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowany o tym, że użytkownik odwiedził naszą stronę internetową, poprzez pobranie adresu IP użytkownika. Po kliknięciu „przycisku Poleć” LinkedIn i po zalogowaniu się na swoje konto LinkedIn, serwis LinkedIn jest w stanie powiązać wizytę na naszej stronie z osobą użytkownika i z kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako operator stron nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez LinkedIn. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Nie mamy wpływu na to, kiedy dane osobowe zbierane przez LinkedIn zostaną usunięte.

YouTube

Nasze strony internetowe wykorzystują wtyczki z serwisu YouTube. Operatorem stron jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

YouTube może otrzymywać informacje o odwiedzających nasze strony internetowe przed obejrzeniem przez nich wideo. Niezależnie od tego, czy użytkownik ogląda wideo czy też nie, YouTube łączy się z siecią Google DoubleClick.

Gdy tylko na naszej stronie internetowej uruchomione zostanie wideo YouTube, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany o tym, które z naszych stron zostały odwiedzone przez użytkownika. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, użytkownik pozwala YouTube na przypisanie swojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do osobistego profilu użytkownika. Można temu zapobiec poprzez wylogowanie się ze swojego konta YouTube.

Ponadto po uruchomieniu wideo YouTube może przechowywać różne pliki cookie na urządzeniu końcowym użytkownika. Za pomocą plików cookie YouTube może uzyskać informacje o odwiedzających nasze strony internetowe. Informacje te są wykorzystywane m.in. w celu gromadzenia statystyk na temat wideo, poprawy komfortu użytkowania i zapobiegania próbom oszustw. Pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia. Po uruchomieniu filmu na YouTube może ewentualnie zostać uruchomione dalsze przetwarzanie danych, nad którym nie mamy żadnej kontroli. Więcej informacji na temat ochrony danych przez YouTube można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych tego serwisu pod adresem: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube.
Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Nie mamy wpływu na to, kiedy dane osobowe zbierane przez YouTube zostaną usunięte.

Facebook

Nasze strony internetowe korzystają z funkcji sieci Facebook. Operatorem jest Meta Platforms Ireland Limited. Za pomocą serwisu Facebook i funkcji „udostępnij”, „polub” strony internetowe, które odwiedza użytkownik, są powiązane z kontem użytkownika na serwisie Facebook i udostępniane innym użytkownikom. Przy tym dane są również przesyłane Facebookowi. Zwracamy uwagę, że jako operator stron nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Facebooka. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Facebook pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Nie mamy wpływu na to, kiedy dane osobowe zbierane przez Facebook zostaną usunięte.

2. Przetwarzanie danych w ramach newsletterów lub zaproszeń do udziału w ankietach

Jeżeli użytkownik zapisze się na newslettera lub zgodzi się na udział w ankietach, wykorzystamy dane kontaktowe użytkownika (np. e-mail), aby wysłać odpowiedni newsletter lub skontaktować się z użytkownikiem w ramach ankiet.

Przetwarzanie tych danych ma na celu poinformowanie użytkownika o naszych produktach i usługach, jak również zdobycie wiedzy na temat użyteczności i przyjazności naszych produktów dla użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest udzielona przez użytkownika zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub także nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na działaniach marketingowych i wymianie doświadczeń z naszymi klientami.

Nie przekazujemy danych osobom trzecim, ale sporadycznie korzystamy z usług usługodawców, którzy przetwarzają dane w naszym imieniu lub przekazują je współpracującym z nami firmom w wypadku, jeżeli są one odpowiedzialne za ankiety i newslettery.

Dane dotyczące użytkownika przechowujemy do momentu wypisania się z subskrypcji lub poinformowania nas, że użytkownik nie chce już otrzymywać newsletterów ani być włączany do ankiet. Następnie adres e-mail użytkownika będzie przechowywany przez okres do 3 lat w celu zachowania dowodu zgody.    

3. Przetwarzanie danych w związku z wydarzeniami

W związku z wydarzeniami lub udziałem użytkownika w programach, warsztatach itp. przetwarzamy w szczególności następujące dane osobowe:

 • dane kontaktowe, w szczególności imię i nazwisko, ew. tytuł, adres, w stosownych przypadkach numer telefonu, adres e-mail;
 • szczegóły  dotyczące  przedsiębiorstwa  lub  instytucji,  dla  której użytkownik pracuje;
 • szczegóły dotyczące pozycji zawodowej użytkownika;
 • data i miejsce urodzenia, jeśli dotyczy.

Zasadniczo zbieramy te dane bezpośrednio od użytkownika. W indywidualnych przypadkach otrzymujemy te dane od firmy lub instytucji, dla której użytkownik pracuje, abyśmy mogli zaprosić użytkownika na jedno z naszych wydarzeń.

Wykorzystujemy dane kontaktowe użytkownika (nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail) do wysyłania zaproszeń na wydarzenia, które odpowiadają zainteresowaniom użytkownika oraz do wysyłania odpowiednich materiałów (np. programu) pocztą lub pocztą elektroniczną w okresie poprzedzającym imprezę. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który odnosi się do naszego uzasadnionego interesu polegającego na odpowiednim informowaniu o naszej strategii korporacyjnej i działalności gospodarczej, co obejmuje również wydarzenia publiczne i zaangażowanie reporterów.

Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać zaproszeń na nasze wydarzenia,może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na wykorzystywanie swoich danych do tych celów wysyłając e-mail informujący o wycofaniu swojej zgody na adres  sekretariat@akademiaelektroterapii.pl. W tym przypadku natychmiast zaprzestaniemy wysyłania zaproszeń na nasze imprezy.

Jeśli użytkownik uczestniczy w organizowanym przez nas wydarzeniu, będziemy przetwarzać wyżej wymienione dane użytkownika w celu przeprowadzenia wydarzenia i umożliwienia użytkownikowi wzięcia w nim udziału. Możemy również umieścić nazwisko użytkownika, dane firmy lub instytucji oraz aktualną pozycję zawodową użytkownika na liście uczestników, która zostanie udostępniona pozostałym uczestnikom imprezy (w razie potrzeby również w formie elektronicznej), lub możemy udostępnić dane użytkownika (nazwisko, dane przedsiębiorstwa/instytucji) moderatorom imprezy w celu jej przeprowadzenia. Ponadto wykorzystujemy te dane do wysyłania materiałów związanych z wydarzeniami (np. dokumentów konferencyjnych) opracowanych po zakończeniu imprezy. Ponadto możemy przekazać dane użytkownika współpracującym instytucjom lub powiązanym przedsiębiorstwom, jeśli jest to konieczne w celu przeprowadzenia imprezy i umożliwienia użytkownikowi wzięcia w niej udziału, np. zewnętrznemu podmiotowi zajmującemu się zarządzaniem gośćmi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane kontaktowe użytkownika przechowujemy w celu wysyłania zaproszeń do momentu wniesienia sprzeciwu, aby móc sprostać uzasadnionym wspólnym interesom w zakresie komunikacji lub informacji. Sprzeciw wniesiony przez użytkownika będzie przechowywany w celu zachowania dokumentacji przez okres 3 lat.

4. Zdjęcia, zapisy dźwiękowe i filmy wideo nagrywane podczas wydarzeń

Przetwarzamy nagrania obrazu, wideo i dźwięku, aby udostępnić je jako strumień na żywo lub „wideo na żądanie” w celach szkoleniowych lub dla osób, które nie mogą uczestniczyć w wydarzeniu.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych użytkownika przez firmę BIOTRONIK jest zgoda użytkownika na przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO.

Ponadto na naszych imprezach regularnie robimy zdjęcia i/lub nagrywamy filmy wideo, niektóre z nich są publikowane na naszej stronie, w naszych kanałach mediów społecznościowych, w ramach zewnętrznych i wewnętrznych raportów Poza nagraniami wideo i zdjęciami, metadane, takie jak czas i miejsce nagrania oraz lokalizacja, są automatycznie zapisywane w aparatach cyfrowych. Podstawą prawną do publikacji zdjęć i nagrań wideo jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.

Podstawą prawną do wykonywania i przechowywania zdjęć i nagrań wideo może być w określonych przypadkach również art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w relacjonowaniu tego wydarzenia.

Jeśli przetwarzamy dane użytkownika ze względu na szczególny interes, użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać swoja zgodę na wykonywanie i przechowywaniezdjęći nagrań wideo w przyszłościz przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji użytkownika, zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, wysyłając e- mail informujący o wycofaniu zgody na adres sekretariat@akademiaelektroterapii.pl

Jeśli wykorzystujemy te dane na podstawie zgody udzielonej przezużytkownika, użytkownik ma możliwość odwołania zgody w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, wysyłając e-mail z odwołaniem na: sekretariat@akademiaelektroterapii.pl    Zdjęcia i nagrania wideo użytkownika wraz z metadanymi, zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO, będą przechowywane do momentu odwołania przez użytkownika zgody.

Nagrania wideo i zdjęcia oraz metadane są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO do czasu wniesienia przez użytkownika uzasadnionego sprzeciwu wobec ich przechowywania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, chyba że istnieją nadrzędne uzasadnione powody ich przetwarzania w rozumieniu art. 21 ust. 1 zdanie 2 RODO.

Jeżeli dane zostaną przekazane podmiotom przetwarzającym lub firmom powiązanym, które są związane instrukcjami, będzie to miało miejsce jedynie w zakresie i przez okres niezbędny do świadczenia usług.

5. Przetwarzanie danych na potrzeby zapytań

Gdy użytkownik się z nami kontaktuje (np. pocztą elektroniczną, telefonicznie ), wykorzystujemy podane przez niego dane, aby odpowiedzieć na zapytanie.

W celu dostarczenia użytkownikowi odpowiednich informacji lub sprawdzenia uprawnień użytkownika, z reguły potrzebujemy następujących informacji:

 • adres e-mail
 • imię i nazwisko

W zależności od treści zapytania, przetwarzanie danych użytkownika opiera się na różnych podstawach prawnych:

 • w przypadku kwestii umownych: art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO
 • w przypadku obowiązków prawnych art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. i RODO (np. dostarczanie instrukcji obsługi lub informacji o produkcie)
 • w przypadku uzasadnionego interesu art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO
 • w przypadku udzielonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Nie przekazujemy danych osobom trzecim, ale sporadycznie korzystamy z usług usługodawców, którzy przetwarzają dane w naszym imieniu lub przekazują je współpracującym z nami firmom w wypadku, jeżeli są one odpowiedzialne za udzielenie odpowiedzi na zapytanie.

Przekazane przez użytkownika dane zostaną usunięte najpóźniej po 3 latach, o ile nie będą już potrzebne do wyżej wymienionych celów oraz, o ile nie ma dalszych prawnych obowiązków dotyczących ich przechowywania.

Miejsce przetwarzania danych

Dane użytkownika są z reguły przetwarzane na terenie Polski. Jeśli wyjątkowo dane użytkownika są przetwarzane poza Unią Europejską (tzw. kraje trzecie), ma to miejsce, jeśli użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę lub jeśli jest to konieczne do świadczenia naszych usług na rzecz użytkownika lub jeśli jest to wymagane przez prawo (art. 49 RODO). Ponadto dane użytkownika będą przetwarzane w krajach trzecich tylko wtedy, gdy za pomocą określonych środków zapewniony zostanie odpowiedni poziom ochrony danych (art. 44 i następne RODO).

Szyfrowanie przekazywanych danych

Aby zagwarantować poufność danych również podczas ich przekazywania, stosujemy najnowocześniejsze procedury szyfrowania, takie jak HTTPS.