Rada Naukowa

Rada Naukowa:

 • prof. dr hab. n. med. Stanisław Bartuś
 • prof. dr hab. n. med. Sławomir Dobrzycki
 • prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek
 • prof. dr hab. n. med. Miłosz Jaguszewski
 • prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior
 • prof. dr hab. n. med. Robert Gil
 • prof. dr hab. n. med. Marek Grygier
 • dr hab. n. med. Michał Hawranek
 • prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko
 • prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak
 • dr hab. n med. Łukasz Lewicki
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Ochała
 • dr hab. n. med. prof CKMP Tomasz Pawłowski
 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Reczuch
 • dr hab. n. med. Jerzy Sacha
 • prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski

Rada Redakcyjna:

 • dr n. med. Jakub Drozd
 • dr hab. n. med. Paweł Gąsior
 • dr n. med. Michał Lesiak