• Październik 20, 2019

AKTUALNOŚCI

Pełna rewaskularyzacja w STEMI poprawia rokowanie

dr n. med. Wojciech Zimoch
dr n. med. Wojciech Zimoch

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
we Wrocławiu

Pełna rewaskularyzacja w STEMI poprawia rokowanie

Wyniki badania COMPLETE wskazują na redukcję śmiertelności sercowo-naczyniowej, częstości kolejnego zawału mięśnia sercowego i PCI u chorych z zawałem STEMI i chorobą wielonaczyniową, którzy poddani zostali pełnej rewaskularyzacji. U około 30-40% chorych z rozpoznaniem zawału mięśnia sercowego STEMI oprócz zmiany ...

Na ratunek zapomnianej zastawce- wyniki badania TRILUMINATE

dr n. med. Wojciech Zimoch
dr n. med. Wojciech Zimoch

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
we Wrocławiu

Na ratunek zapomnianej zastawce- wyniki badania TRILUMINATE

Przezskórna naprawa niedomykalności zastawki trójdzielnej z zastosowaniem systemu TriClip™ pozwala na zmniejszenie nasilenia wady, redukcję objawów oraz poprawę jakości życia w obserwacji 30 dniowej. Ciężka niedomykalność zastawki trójdzielnej związana jest z postępującymi objawami niewydolności krążenia i niepomyślnym rokowaniem. Co więcej ...

RODO, a sytuacja pacjenta w placówkach medycznych

Marcin Kotus
Marcin Kotus

aplikant radcowski

RODO, a sytuacja pacjenta w placówkach medycznych

Minął ponad rok od początku obowiązywania w Unii Europejskiej rewolucyjnego aktu prawnego dotyczącego szeroko pojętej sfery ochrony danych osobowych, jakim jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ...

Praca lekarza w obliczu obowiązywania RODO.

Marcin Kotus
Marcin Kotus

aplikant radcowski

Praca lekarza  w obliczu obowiązywania RODO.

Minął ponad rok od początku obowiązywania w Unii Europejskiej rewolucyjnego aktu prawnego dotyczącego szeroko pojętej sfery ochrony danych osobowych, jakim jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ...

Redukcja niedomykalności mitralnej powoduje zmniejszenie śmiertelności i częstości rehospitalizacji niezależnie od sposobu leczenia

dr n. med. Wojciech Zimoch
dr n. med. Wojciech Zimoch

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
we Wrocławiu

Redukcja niedomykalności mitralnej powoduje zmniejszenie  śmiertelności i częstości rehospitalizacji niezależnie od sposobu leczenia

Wyniki badania COAPT wskazują na kluczową rolę redukcji nasilenia niedomykalności mitralnej (zarówno poprzez zabieg przezskórny, jak i leczenie farmakologiczne) na śmiertelność i częstość hospitalizacji u chorych z niewydolnością serca. Wtórna niedomykalność zastawki mitralnej (ang. mitral regurgitation – MR) u pacjentów ...

TAVI vs. czas, czyli jak trwała jest zastawka aortalna implantowana przezskórnie?

dr n. med. Wojciech Zimoch
dr n. med. Wojciech Zimoch

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
we Wrocławiu

TAVI vs. czas, czyli jak trwała jest zastawka  aortalna implantowana przezskórnie?

Najnowsze wyniki wieloletniej obserwacji pacjentów po zabiegach TAVI wskazują na zadowalającą trwałość zastawek pierwszej generacji. Wprowadzenie w 2002 r. zabiegów przezskórnej implantacji zastawki aortalnej (ang. Transcatheter Aortic Valve Implantation – TAVI) na zawsze zmieniło sposób leczenia zastawkowych wad serca. Obecnie ...