• 12 kwietnia, 2021

AKTUALNOŚCI

Wpływ pozabiegowej oceny FFR na długoterminowe rokowanie kliniczne

lek. med. Szymon Jonik
lek. med. Szymon Jonik

I Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr n. med. Arkadiusz Pietrasik
dr n. med. Arkadiusz Pietrasik

I Katedra i Klinika Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wpływ pozabiegowej oceny FFR na długoterminowe rokowanie kliniczne

# Wyniki badania FFR-SEARCH Fractional flow reserve (FFR), czyli ocena czynnościowa rezerwy przepływu wieńcowego, jest przydatnym narzędziem służącym do oceny istotności hemodynamicznej zwężeń w naczyniach wieńcowych. Wprowadzenie FFR do codziennej praktyki kardiologicznej dla oceny zmian o charakterze granicznym przełożyło się ...

Co zrobić z przetrwałym otworem owalnym u pacjentów z chorobą dekompresyjną, migreną i zespołami desaturacji?

lek. med. Szymon Jonik
lek. med. Szymon Jonik

I Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr n. med. Arkadiusz Pietrasik
dr n. med. Arkadiusz Pietrasik

I Katedra i Klinika Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Co zrobić z przetrwałym otworem owalnym u pacjentów z chorobą dekompresyjną, migreną i zespołami desaturacji?

# Stanowisko Europejskiej Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych oraz ośmiu międzynarodowych towarzystw naukowych Przetrwały otwór owalny (ang. PFO – patent foramen ovale) jest pozostałością po otworze owalnym, który w życiu płodowym łączy prawy i lewy przedsionek serca i zamyka się u większości ...

Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa aktualnie stosowanych stentów

lek. med. Szymon Jonik
lek. med. Szymon Jonik

I Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr n. med. Arkadiusz Pietrasik
dr n. med. Arkadiusz Pietrasik

I Katedra i Klinika Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa aktualnie stosowanych stentów

Wraz z nieustannym rozwojem kardiologii interwencyjnej i jej zastosowaniem w praktyce klinicznej coraz nowszych generacji stentów uwalniających leki antyproliferacyjne (ang. DES – drug eluting stents) wyniki leczenia pacjentów poddawanych przezskórnym interwencjom wieńcowym (PCI) uległy istotnej poprawie. W porównaniu z pierwszą ...

Profilaktyczna angioplastyka angiograficznie nieistotnych zmian w tętnicach wieńcowych dla wszystkich?

lek. med. Szymon Jonik
lek. med. Szymon Jonik

I Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Profilaktyczna angioplastyka angiograficznie nieistotnych zmian w tętnicach wieńcowych dla wszystkich?

Wyniki badania PROSPECT II/ABSORB Tło  Ostre zespoły wieńcowe (ACS) są najczęściej wynikiem zakrzepicy rozwijającej się w następstwie pęknięcia blaszki miażdżycowej o rdzeniu bogatolipidowym. Mimo iż takie blaszki najczęściej pozostają angiograficznie łagodne, nie ograniczając przepływu przez naczynie wieńcowe, są bardzo podatne ...

IVUS dla każdego? Wyniki trzyletniej obserwacji badania ULTIMATE

dr n. med. Wojciech Zimoch
dr n. med. Wojciech Zimoch

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
we Wrocławiu

IVUS dla każdego? Wyniki trzyletniej obserwacji badania ULTIMATE

Rutynowa optymalizacja zabiegów angioplastyki wieńcowej z zastosowaniem IVUS pozwoliła na zmniejszenie częstości ponownej rewaskularyzacji. Coraz lepsze wyniki długoterminowe po zabiegach angioplastyki wieńcowej z zastosowaniem DES najnowszej generacji nie powinny powodować zaprzestania poszukiwania kolejnych metod ich dalszej poprawy. Nie dziwi więc ...