• 15 czerwca, 2021

AKTUALNOŚCI

ACC 2021 | TALOS-AMI & HOST-EXAM

Dr. med. Aleksandra Gąsecka
Dr. med. Aleksandra Gąsecka

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ACC 2021 | TALOS-AMI & HOST-EXAM

Klopidogrel: powrót w podwójnej terapii przeciwpłytkowej, start w leczeniu podtrzymującym po PCI Podczas ostatniej konferencji American College of Cardiology (ACC) 2021, która ze względów epidemiologicznych odbyła się w formie wirtualnej, zaprezentowano wyniki wieloośrodkowych, randomizowanych badań mających na celu optymalizację leczenia przeciwpłytkowego ...

ACC 2021 | FLOWER-MI

Dr. med. Aleksandra Gąsecka
Dr. med. Aleksandra Gąsecka

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ACC 2021 | FLOWER-MI

Porównywalne wyniki rewaskularyzacji pod kontrolą FFR i angiografii u pacjentów ze STEMI i wielonaczyniową chorobą wieńcową Podczas American College of Cardiology (ACC) 2021 zaprezentowano wyniki wieloośrodkowego, randomizowanego badania FLOWER-MI (ang. Flow Evaluation to Guide Revascularization in Multivessel ST-Elevation Myocardial Infarction). Do badania włączono 1171 ...

EuroPCR Paris 2021. Kontrowersje badania ISCHEMIA – ciąg dalszy

lek. med. Szymon Jonik
lek. med. Szymon Jonik

I Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr n. med. Arkadiusz Pietrasik
dr n. med. Arkadiusz Pietrasik

I Katedra i Klinika Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

EuroPCR Paris 2021. Kontrowersje badania ISCHEMIA – ciąg dalszy

Wyniki jednego z najbardziej oczekiwanych badań ostatnich lat – ISCHEMIA (International Study of Comparative Health Effectiveness with Medical and Invasive Approaches) opublikowane w 2020 r. na łamach New England Journal of Medicine udzieliły odpowiedzi na pytanie od lat nurtujące kardiologów. ...

Pierwsza w Polsce przezcewnikowa naprawa izolowanej niedomykalności trójdzielnej metodą brzeg-do-brzegu – Triclip

dr n. med. Piotr Ścisło
dr n. med. Piotr Ścisło

I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Pierwsza w Polsce przezcewnikowa naprawa izolowanej niedomykalności trójdzielnej metodą brzeg-do-brzegu – Triclip

W dniu 28/04/2021 wykonano pierwszą w Polsce przezcewnikową naprawę izolowanej niedomykalności trójdzielnej metodą brzeg-do-brzegu za pomocą dedykowanego systemu Triclip (Abbott). Zabieg przeprowadził zespół w składzie operatorzy: dr n. med. Adam Rdzanek, dr n. med. Arkadiusz Pietrasik, echo-nawigatorzy dr n. med. ...

Rewaskularyzacja wieńcowa versus optymalna terapia farmakologiczna w przewlekłych zespołach wieńcowych – metaanaliza badań klinicznych

lek. med. Szymon Jonik
lek. med. Szymon Jonik

I Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr n. med. Arkadiusz Pietrasik
dr n. med. Arkadiusz Pietrasik

I Katedra i Klinika Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Rewaskularyzacja wieńcowa versus optymalna terapia farmakologiczna w przewlekłych zespołach wieńcowych – metaanaliza badań klinicznych

Styczniowe wydanie „Journal of the American Heart Association” przyniosło metaanalizę najważniejszych randomizowanych badań klinicznych, przeprowadzonych w latach 1997-2018, porównujących długoterminowe wyniki leczenia pacjentów z przewlekłymi zespołami wieńcowymi.  W artykule porównano grupy chorych leczonych z zastosowaniem rewaskularyzacji wieńcowej (PCI –  ang. ...

Wpływ pozabiegowej oceny FFR na długoterminowe rokowanie kliniczne

lek. med. Szymon Jonik
lek. med. Szymon Jonik

I Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr n. med. Arkadiusz Pietrasik
dr n. med. Arkadiusz Pietrasik

I Katedra i Klinika Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wpływ pozabiegowej oceny FFR na długoterminowe rokowanie kliniczne

# Wyniki badania FFR-SEARCH Fractional flow reserve (FFR), czyli ocena czynnościowa rezerwy przepływu wieńcowego, jest przydatnym narzędziem służącym do oceny istotności hemodynamicznej zwężeń w naczyniach wieńcowych. Wprowadzenie FFR do codziennej praktyki kardiologicznej dla oceny zmian o charakterze granicznym przełożyło się ...

Co zrobić z przetrwałym otworem owalnym u pacjentów z chorobą dekompresyjną, migreną i zespołami desaturacji?

lek. med. Szymon Jonik
lek. med. Szymon Jonik

I Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr n. med. Arkadiusz Pietrasik
dr n. med. Arkadiusz Pietrasik

I Katedra i Klinika Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Co zrobić z przetrwałym otworem owalnym u pacjentów z chorobą dekompresyjną, migreną i zespołami desaturacji?

# Stanowisko Europejskiej Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych oraz ośmiu międzynarodowych towarzystw naukowych Przetrwały otwór owalny (ang. PFO – patent foramen ovale) jest pozostałością po otworze owalnym, który w życiu płodowym łączy prawy i lewy przedsionek serca i zamyka się u większości ...

Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa aktualnie stosowanych stentów

lek. med. Szymon Jonik
lek. med. Szymon Jonik

I Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr n. med. Arkadiusz Pietrasik
dr n. med. Arkadiusz Pietrasik

I Katedra i Klinika Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa aktualnie stosowanych stentów

Wraz z nieustannym rozwojem kardiologii interwencyjnej i zastosowaniem w praktyce klinicznej coraz nowszych generacji stentów uwalniających leki antyproliferacyjne (ang. DES – drug eluting stents) wyniki leczenia pacjentów poddawanych przezskórnym interwencjom wieńcowym (PCI) uległy istotnej poprawie. W porównaniu z pierwszą generacją ...