• 22 stycznia, 2020

AKTUALNOŚCI

BIO-RESORT Small Vessel Analysis

dr hab. n. med. Miłosz J. Jaguszewski
dr hab. n. med. Miłosz J. Jaguszewski

I Katedra Kliniki Kardiologii
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

BIO-RESORT Small Vessel Analysis

Implantacja stentów do małych naczyń, tj. naczyń wieńcowych o średnicy < 2,5 mm), zwiększa istotnie ryzyko poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych (ang. major adverse cardiovascular events, MACE). Stenty o ultracienkich przęsłach, tj. o średnicy < 100 mikronów, mogą w sposób istotny wpłynąć ...

Wyniki badania ISCHEMIA – być albo nie być leczenia inwazyjnego w przewlekłym zespole wieńcowym?

dr n. med. Wojciech Zimoch
dr n. med. Wojciech Zimoch

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
we Wrocławiu

Wyniki badania ISCHEMIA –  być albo nie być leczenia inwazyjnego w przewlekłym zespole wieńcowym?

Najbardziej oczekiwane badanie ostatnich lat wskazuje na porównywalne wyniki leczenia interwencyjnego i optymalnej farmakoterapii u pacjentów z objawami przewlekłego zespołu wieńcowego. Mimo ugruntowanej pozycji zabiegów rewaskularyzacji przezskórnej i chirurgicznej w terapii pacjentów ze stabilnymi objawami choroby niedokrwiennej serca kwestia ich ...

Obiecujące wyniki nowej terapii w prewencji wtórnej zawału serca

dr n. med. Wojciech Zimoch
dr n. med. Wojciech Zimoch

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
we Wrocławiu

Obiecujące wyniki nowej terapii w prewencji wtórnej zawału serca

Przewlekłe leczenie przeciwzapalne z zastosowaniem kolchicyny w małej dawce zmniejsza ryzyko sercowo-naczyniowe u pacjentów po zawale serca – wyniki badania COLCOT Przewlekły stan zapalny jest uznanym czynnikiem mającym wpływ na rozwój miażdżycy tętnic wieńcowych i obwodowych. W przeprowadzonych do tej ...

Wypisywanie pacjenta w dzień wykonania angioplastyki wieńcowej – sposób na zmniejszenie kolejek?

lek. Martyna Zaleska
lek. Martyna Zaleska

I Katedra i Klinika Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wypisywanie pacjenta w dzień wykonania angioplastyki wieńcowej – sposób na zmniejszenie kolejek?

Na całym świecie widoczna jest tendencja do skracania czasu pobytu pacjentów w szpitalu. Niesie to za sobą korzyści nie tylko ekonomiczne, ale również zmniejsza ryzyko zakażeń wewnątrzszpitalnych. Najczęściej wykonywaną procedurą z zakresu kardiologii interwencyjnej jest przezskórna angioplastyka wieńcowa (ang. percutaneous ...

EUROCTO 3 – potwierdzenie bezpieczeństwa CTO PCI w obserwacji długoterminowej

dr n. med. Wojciech Zimoch
dr n. med. Wojciech Zimoch

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
we Wrocławiu

EUROCTO 3 – potwierdzenie bezpieczeństwa CTO PCI w obserwacji długoterminowej

Brak różnic w częstości występowania zawału mięśnia sercowego oraz śmiertelności sercowo-naczyniowej w obserwacji trzyletniej u chorych poddanych PCI CTO w porównaniu z optymalną farmakoterapią. Zaprezentowane podczas kongresu EuroPCR 2017 badanie EUROCTO było pierwszym randomizowanym badaniem klinicznym badającym wpływ angioplastyki przewlekłych ...

Czy nadchodzi zmierzch długotrwałej podwójnej terapii przeciwpłytkowej? Wyniki badania TWILIGHT

dr n. med. Wojciech Zimoch
dr n. med. Wojciech Zimoch

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
we Wrocławiu

Czy nadchodzi zmierzch długotrwałej podwójnej terapii przeciwpłytkowej?  Wyniki badania TWILIGHT

W artykule przedstawiono redukcję powikłań krwotocznych bez wzrostu częstości powikłań zakrzepowo-zatorowych po zastosowaniu tikagreloru w monoterapii w porównaniu z kontynuacją podwójnej terapii z aspiryną w populacji wysokiego ryzyka po trzech miesiącach od PCI. Optymalizacja terapii przeciwpłytkowej u pacjentów poddawanych zabiegom ...

Superiority ultracienkiego stentu ORSIRO w STEMI

prof. dr hab. n med. Stefan Grajek
prof. dr hab. n med. Stefan Grajek

I Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Superiority ultracienkiego stentu ORSIRO w STEMI

W trakcie ostatniego kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Paryżu sierpień/wrzesień 2019 roku zaprezentowano wyniki nowego randomizowanego badania BIOSTEMI. Celem badania było porównanie ultra cienkiego (60µm) stentu kobaltowo–chromowego pokrytego amorficzną warstwą węglika krzemu i biodegradowalnym polimerem (PLLA) uwalniającym  sirolimus  (Orsiro) z cienkościennym (81µm) ...