• 26 września, 2020

AKTUALNOŚCI

Wilk syty i owca cała – korzyść kliniczna dla pacjenta, opłacalność ekonomiczna dla systemu opieki zdrowotnej – 3 lata po badaniu COMPARE-ACUTE

lek. med. Szymon Jonik
lek. med. Szymon Jonik

I Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Wilk syty i owca cała – korzyść kliniczna dla pacjenta, opłacalność ekonomiczna dla systemu opieki zdrowotnej – 3 lata po badaniu COMPARE-ACUTE

Tło Pierwotna angioplastyka wieńcowa (ang. percutaneous coronary intervention – PCI) tętnicy dozawałowej (ang. infarct-related artery – IRA) jest złotym standardem leczenia chorych w ostrej fazie zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (ang. ST-segment elevation myocardial infarction – STEMI)1. Jednakże połowa ...

Wyższa śmiertelność u pacjentów z CTO i STEMI poddawanych pierwotnej PCI

dr n. med. Wojciech Zimoch
dr n. med. Wojciech Zimoch

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
we Wrocławiu

Wyższa śmiertelność u pacjentów z CTO i STEMI poddawanych pierwotnej PCI

W czasie tegorocznego kongresu ESC zaprezentowano wyniki wskazujące na wyższą śmiertelność długo- i krótkoterminową u pacjentów z przewlekłą okluzją naczynia innego niż dozawałowe poddawanych pierwotnej angioplastyce wieńcowej z powodu STEMI. Blisko u połowy pacjentów z zawałem serca z uniesieniem odcinka ...

Kolejne dowody na zmniejszenie śmiertelności po zabiegach rewaskularyzacji u pacjentów z przewlekłym zespołem wieńcowym i zachowaną funkcją skurczową lewej komory

dr n. med. Wojciech Zimoch
dr n. med. Wojciech Zimoch

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
we Wrocławiu

Kolejne dowody na zmniejszenie śmiertelności po zabiegach rewaskularyzacji  u pacjentów z przewlekłym zespołem wieńcowym  i zachowaną funkcją skurczową lewej komory

Najnowsza metaanaliza, uwzględniająca dane blisko 15 000 pacjentów, nie wykazała wpływu rewaskularyzacji na śmiertelność całkowitą, sercowo-naczyniową, częstość występowania zawału serca oraz niewydolności serca i udaru niedokrwiennego mózgu u pacjentów z przewlekłym zespołem wieńcowym i zachowaną funkcją skurczową lewej komory. Przewlekły zespół ...

Tirofiban zapewnia silniejsze zahamowanie aktywności płytek krwi niż kangrelor i prasugrel u chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST

dr n. med. Wojciech Zimoch
dr n. med. Wojciech Zimoch

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
we Wrocławiu

Tirofiban zapewnia silniejsze zahamowanie aktywności płytek krwi niż kangrelor i prasugrel u chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST

Wyniki badania Fabolus Faster wykazały przewagę dożylnego inhibitora GP2b3a tirofibanu nad kangrelorem i prasugrelem w hamowaniu aktywności płytek krwi w ostrej fazie STEMI.  Jednym z kluczowych elementów patofizjologii zawału serca z uniesieniem odcinka ST (ang. ST segment elevation myocardial infarction – STEMI) ...

EuroPCR Paris 2020 – Nowe technologie w kardiologii interwencyjnej – Shockwave Intravascular Lithotripsy (Shockwave IVL)

lek. med. Szymon Jonik
lek. med. Szymon Jonik

I Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

EuroPCR Paris 2020 – Nowe technologie w kardiologii interwencyjnej –  Shockwave Intravascular Lithotripsy (Shockwave IVL)

Przezskórne leczenie interwencyjne przewlekłych zwapnień w tętnicach wieńcowych wciąż pozostaje „trudnym” hemodynamicznie problemem kardiologii inwazyjnej. Zwapnienia w tętnicach wieńcowych są specyficzne dla przewlekłych zespołów wieńcowych i pojawiają się już na wczesnym etapie rozwoju blaszek miażdżycowych. Przezskórna litotrypsja zwapnień „falą uderzeniową” ...

Fizjologiczna ocena istotności zwężenia–czy wiek ma znaczenie?

dr n. med. Wojciech Zimoch
dr n. med. Wojciech Zimoch

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
we Wrocławiu

Fizjologiczna ocena istotności zwężenia–czy wiek ma znaczenie?

Nowa analiza badań DEFINE-FLAIR oraz iFR SWEDEHEART wskazuje na istotny wpływ wieku na wyniki oceny istotności zwężenia z zastosowaniem FFR. Fizjologiczna ocena istotności zwężenia już od dłuższego czasu posiada ugruntowaną pozycję w codziennej praktyce kardiologów interwencyjnych i stanowi złoty standard ...