Uwaga!

Uprzejmie informujemy, iż treści umieszczone na tym portalu są materiałami naukowymi, przeznaczonymi wyłącznie dla podmiotów profesjonalnych, czynnie zajmujących się kardiologią interwencyjną.

Akceptuję i oświadczam, że jestem podmiotem profesjonalnym:

Potwierdzam
dr n. med. Arkadiusz Pietrasik

dr n. med. Arkadiusz Pietrasik

43 wpisy
I Katedra i Klinika Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny