• 18 października, 2021

EuroPCR

EuroPCR Paris 2021. Kontrowersje badania ISCHEMIA – ciąg dalszy 25 maja, 2021

lek. med. Szymon Jonik

I Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr n. med. Arkadiusz Pietrasik

I Katedra i Klinika Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

EuroPCR Paris 2021. Kontrowersje badania ISCHEMIA – ciąg dalszy

Wyniki jednego z najbardziej oczekiwanych badań ostatnich lat – ISCHEMIA (International Study of Comparative Health Effectiveness with Medical and Invasive Approaches) opublikowane w 2020 r. na łamach New England Journal of Medicine udzieliły odpowiedzi na pytanie od lat nurtujące kardiologów. ...

Początek końca koronarografii? Wyniki badania Syntax III Revolution 3 października, 2018

dr n. med. Wojciech Zimoch

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
we Wrocławiu

Początek końca koronarografii? Wyniki badania Syntax III Revolution

Niemal pełna zgodność decyzji Heart Team podejmowanych na podstawie obrazowania nieinwazyjnego oraz tradycyjnej koronarografii. Czy ciągu najbliższych 5-10 lat TK tętnic wieńcowych może całkowicie wyprzeć tradycyjną koronarografię? Od kilku lat obserwujemy bardzo szybki rozwój nieinwazyjnych technik obrazowania naczyń wieńcowych. Wielorzędowa ...

Lepsze wyniki PCI z wykorzystaniem oceny fizjologicznej – wyniki rejestru SCAAR (Swedish Coronary Angiography and Angioplasty Registry) 1 października, 2018

dr n. med. Wojciech Zimoch

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
we Wrocławiu

Lepsze wyniki PCI z wykorzystaniem oceny fizjologicznej – wyniki rejestru SCAAR (Swedish Coronary Angiography and Angioplasty Registry)

Pacjenci ze stabilną chorobą wieńcową poddani zabiegom angioplastyki z wykorzystaniem fizjologicznej oceny zwężenia maja lepsze rokowanie odległe od chorych poddanych zabiegowi jedynie na podstawie angiografii.  Fizjologiczne metody oceny istotności zwężeń w tętnicach wieńcowych (ang. fractional flow reserve- FFR, instant wave-free ...

Wpływ angioplastyki wieńcowej kierowanej oceną fizjologiczną na rokowanie pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca – wyniki metaanalizy badań FAME 2, DANAMI 3-PRIMULTI oraz COMPARE-ACUTE 12 września, 2018

dr n. med. Wojciech Zimoch

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
we Wrocławiu

Wpływ angioplastyki wieńcowej kierowanej oceną fizjologiczną na rokowanie pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca – wyniki metaanalizy badań FAME 2, DANAMI 3-PRIMULTI oraz COMPARE-ACUTE

PCI poprzedzone oceną FFR powoduje istotne zmniejszenie częstości występowania zawału mięśnia sercowego oraz zgonu z przyczyn kardiologicznych. Pomimo bardzo szerokiego zastosowania przezskórnych interwencji wieńcowych (PCI) u pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca kontrowersją pozostaje fakt czy zabiegi te mają przewagę ...

„Szara strefa” pomiarów FFR – wyniki badania Grey Zone FFR Study 12 września, 2018

dr n. med. Wojciech Zimoch

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
we Wrocławiu

„Szara strefa” pomiarów FFR – wyniki  badania Grey Zone FFR Study

Zabiegi angioplastyki wieńcowej u chorych ze stabilną chorobą niedokrwienną serca oraz granicznymi wynikami FFR zmniejszają dolegliwości dławicowe i poprawiają jakość życia. Fizjologiczna ocena istotności hemodynamicznej granicznych zmian w nasierdziowych tętnicach wieńcowych u pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca za pomocą ...