• 24 września, 2021

ESC

Wyniki pięcioletniej obserwacji badania BIOSCIENCE 2 października, 2018

dr n. med. Wojciech Zimoch

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
we Wrocławiu

Wyniki pięcioletniej obserwacji badania BIOSCIENCE

Ponad 2000 pacjentów i 5 lat obserwacji. Badanie BIOSCIENCE (ESC 2018) wykazało, równorzędne wyniki zabiegów PCI z zastosowaniem stentu z biodegradowalnym polimerem uwalniającym sirolimus i ultra cienką budową szkieletu (Orsiro) oraz stentu z trwałym polimerem uwalniającym ewerolimus (Xience). Pomimo coraz ...

Mniej znaczy więcej – roczne wyniki badania Culprit Shock 1 października, 2018

dr n. med. Wojciech Zimoch

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
we Wrocławiu

Mniej znaczy więcej – roczne wyniki badania Culprit Shock

Badanie, które zmieniło wytyczne ESC. Przewaga angioplastyki jedynie zmiany odpowiedzialnej za niedokrwienie nad wielonaczyniową PCI w trakcie pierwotnej angioplastyki wieńcowej u chorych z zawałem mięśnia sercowego i wstrząsem kardiogennym. Z wcześniejszych badań (np. SHOCK, SMASH) wiadomo, że pacjenci z zawałem ...

(R)ewolucja w leczeniu chorych z migotaniem przedsionków i przeciwwskazaniami do doustnej antykoagulacji – 2 letnie wyniki rejestru EWOLUTION 12 września, 2018

dr n. med. Wojciech Zimoch

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
we Wrocławiu

(R)ewolucja w leczeniu chorych z migotaniem przedsionków i przeciwwskazaniami do doustnej antykoagulacji – 2 letnie wyniki rejestru EWOLUTION

Przezskórne zamknięcie uszka lewego przedsionka istotnie zmniejsza ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych oraz krwawienia w populacji codziennej praktyki klinicznej. Wyniki rejestru EWOLUTION (Registry on WATCHMAN Outcomes in Real-Life Utilization). Wraz z epidemią migotania przedsionków wzrasta populacja wymagająca terapii przeciwkrzepliwej w prewencji udaru ...

Wyniki badania FUTURE – w przyszłość z większą ilością pytań niż odpowiedzi 12 września, 2018

dr n. med. Wojciech Zimoch

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
we Wrocławiu

Wyniki badania FUTURE – w przyszłość z większą ilością pytań niż odpowiedzi

Brak korzyści z zastosowania pomiarów FFR w stratyfikacji ryzyka i planowaniu strategii rewaskularyzacji u chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową.  Wyniki badań FAME I i II ugruntowały pozycję FFR w ocenie fizjologicznej zmian w nasierdziowych tętnicach wieńcowych. Badania te wskazały jak ...

Podwójna terapia przeciwpłytkowa pozostaje liderem farmakoterapii po zabiegach przezskórnej angioplastyki wieńcowej – wyniki badania Global Leaders 12 września, 2018

dr n. med. Wojciech Zimoch

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
we Wrocławiu

Podwójna terapia przeciwpłytkowa pozostaje liderem farmakoterapii po zabiegach przezskórnej angioplastyki wieńcowej – wyniki badania Global Leaders

Jedno z największych dotychczasowych badań w kardiologii interwencyjnej (16 000 chorych) wskazuje na brak przewagi monoterapii tikagrelorem nad podwójną terapią przeciwpłytkową u chorych po zabiegach PCI.  Po obiecujących wynikach badania PLATO wysunięto hipotezę, że silnie działający i bezpieczny lek jakim jest ...