• 24 stycznia, 2021

QUIZ – Wyniki badania FUTURE- w przyszłość z większą ilością pytań niż odpowiedzi

12 września, 2018

1. W dotychczasowych badaniach rejestrowych wykazano, że zastosowanie FFR ma wpływ na zmianę strategii leczenia u:

Odpowiedź poprawna

B) 40% chorych

Odpowiedź niepoprawna

B) 40% chorych

2. W badaniu FUTURE wykonanie badania FFR miało wpływ na:

Odpowiedź poprawna

C) Zmniejszenie częstości rewaskularyzacji na rzecz leczenia farmakologicznego

Odpowiedź niepoprawna

C) Zmniejszenie częstości rewaskularyzacji na rzecz leczenia farmakologicznego

3. W badaniu FUTURE, u chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową, wykonanie badania FFR 

Odpowiedź poprawna

D) Nie miało wpływu na częstość występowania złożonego punktu końcowego (śmiertelność całkowita, zawał mięśnia sercowego, kolejna rewaskularyzacji, udaru mózgu)

Odpowiedź niepoprawna

D) Nie miało wpływu na częstość występowania złożonego punktu końcowego (śmiertelność całkowita, zawał mięśnia sercowego, kolejna rewaskularyzacji, udaru mózgu)

Powiązane artykuły