QUIZ – Wyniki badania FUTURE- w przyszłość z większą ilością pytań niż odpowiedzi

1. W dotychczasowych badaniach rejestrowych wykazano, że zastosowanie FFR ma wpływ na zmianę strategii leczenia u:

B) 40% chorych

2. W badaniu FUTURE wykonanie badania FFR miało wpływ na:

C) Zmniejszenie częstości rewaskularyzacji na rzecz leczenia farmakologicznego

3. W badaniu FUTURE, u chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową, wykonanie badania FFR

D) Nie miało wpływu na częstość występowania złożonego punktu końcowego (śmiertelność całkowita, zawał mięśnia sercowego, kolejna rewaskularyzacji, udaru mózgu)

Sprawdź Odpowiedzi
Poprzedni Artykuł

Wyniki badania FUTURE - w przyszłość z większą ilością pytań niż odpowiedzi

Następny Artykuł

(R)ewolucja w leczeniu chorych z migotaniem przedsionków i przeciwwskazaniami do doustnej antykoagulacji - 2 letnie wyniki rejestru EWOLUTION

Powiązane Artykuły
Total
0
Share