QUIZ – Jak unikać powikłań w CTO PCI

Pytanie 1.

Elementami zwiększającymi ryzyko wystąpienia powikłań CTO PCI są:

 1. Obniżone LVEDP
 2. Niewydolność nerek
 3. Wiek pacjenta
 4. Okluzja LAD

Odpowiedź poprawna: C) 2,3

Pytanie 2.

Wskaż w kolejności od najczęstszego powikłania zabiegów CTO PCI:

 1. Perforacja tętnicy wieńcowe
 2. Zawał okołozabiegowy
 3. Zgon
 4. Udar CUN

Odpowiedź poprawna: C) 1,2,3,4

Pytanie 3.

Wskaż, które z zasad CTO PCI należy przestrzegać we wszystkich zabiegach:

 1. Wstrzyknięcie kontralateralne
 2. Projekcje ortogonalne
 3. Preferować wykorzystanie kolateral septalnych nad kolaterale epikardialne
 4. Obrazowanie wewnątrzwieńcowe

Odpowiedź poprawna: B) 2,3

Sprawdź Odpowiedzi
Poprzedni Artykuł

Jak unikać powikłań w CTO PCI

Następny Artykuł

Zalecenia postępowania w wadach mitralnych

Powiązane Artykuły
Total
0
Share