Uwaga!

Uprzejmie informujemy, iż treści umieszczone na tym portalu są materiałami naukowymi, przeznaczonymi wyłącznie dla podmiotów profesjonalnych, czynnie zajmujących się kardiologią interwencyjną.

Akceptuję i oświadczam, że jestem podmiotem profesjonalnym:

Potwierdzam
  • 24 stycznia, 2022

cząstkowa rezerwa wieńcowa

Lepsze wyniki PCI z wykorzystaniem oceny fizjologicznej – wyniki rejestru SCAAR (Swedish Coronary Angiography and Angioplasty Registry) 1 października, 2018

dr n. med. Wojciech Zimoch

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
we Wrocławiu

Lepsze wyniki PCI z wykorzystaniem oceny fizjologicznej – wyniki rejestru SCAAR (Swedish Coronary Angiography and Angioplasty Registry)

Pacjenci ze stabilną chorobą wieńcową poddani zabiegom angioplastyki z wykorzystaniem fizjologicznej oceny zwężenia maja lepsze rokowanie odległe od chorych poddanych zabiegowi jedynie na podstawie angiografii.  Fizjologiczne metody oceny istotności zwężeń w tętnicach wieńcowych (ang. fractional flow reserve- FFR, instant wave-free ...

Wpływ angioplastyki wieńcowej kierowanej oceną fizjologiczną na rokowanie pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca – wyniki metaanalizy badań FAME 2, DANAMI 3-PRIMULTI oraz COMPARE-ACUTE 12 września, 2018

dr n. med. Wojciech Zimoch

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
we Wrocławiu

Wpływ angioplastyki wieńcowej kierowanej oceną fizjologiczną na rokowanie pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca – wyniki metaanalizy badań FAME 2, DANAMI 3-PRIMULTI oraz COMPARE-ACUTE

PCI poprzedzone oceną FFR powoduje istotne zmniejszenie częstości występowania zawału mięśnia sercowego oraz zgonu z przyczyn kardiologicznych. Pomimo bardzo szerokiego zastosowania przezskórnych interwencji wieńcowych (PCI) u pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca kontrowersją pozostaje fakt czy zabiegi te mają przewagę ...

„Szara strefa” pomiarów FFR – wyniki badania Grey Zone FFR Study 12 września, 2018

dr n. med. Wojciech Zimoch

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
we Wrocławiu

„Szara strefa” pomiarów FFR – wyniki  badania Grey Zone FFR Study

Zabiegi angioplastyki wieńcowej u chorych ze stabilną chorobą niedokrwienną serca oraz granicznymi wynikami FFR zmniejszają dolegliwości dławicowe i poprawiają jakość życia. Fizjologiczna ocena istotności hemodynamicznej granicznych zmian w nasierdziowych tętnicach wieńcowych u pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca za pomocą ...

Wyniki badania FUTURE – w przyszłość z większą ilością pytań niż odpowiedzi 12 września, 2018

dr n. med. Wojciech Zimoch

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
we Wrocławiu

Wyniki badania FUTURE – w przyszłość z większą ilością pytań niż odpowiedzi

Brak korzyści z zastosowania pomiarów FFR w stratyfikacji ryzyka i planowaniu strategii rewaskularyzacji u chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową.  Wyniki badań FAME I i II ugruntowały pozycję FFR w ocenie fizjologicznej zmian w nasierdziowych tętnicach wieńcowych. Badania te wskazały jak ...