• 26 września, 2020

wady strukturalne

Sala hybrydowa – konieczność czy kosztowna ekstrawagancja?

dr n. med. Wojciech Zimoch
dr n. med. Wojciech Zimoch

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
we Wrocławiu

Sala hybrydowa – konieczność czy kosztowna ekstrawagancja?

Wyniki analizy rejestru FRANCE TAVI wskazują na brak wpływu miejsca wykonania zabiegu TAVI (sala hybrydowa vs. tradycyjna pracownia hemodynamiki) na śmiertelność całkowitą w trakcie trzyletniej obserwacji obserwacji. Zabiegi przezskórnej implantacji zastawki aortalnej (ang. Transcatheter Aortic Valve Implantation – TAVI) na ...