Jaka technika w stentowaniu złożonej zmiany pnia LTW? Od razu dwa senty

Poprzedni Artykuł

DCB w zmianach typu de novo: aplikacje kliniczne

Następny Artykuł

NOTION-2 –pierwsze badanie kliniczne porównujące przezskórną i kardiochirurgiczną wymianę zastawki aortalnej u młodszych pacjentów niskiego ryzyka z ciężkim zwężeniem zastawki aortalnej

Powiązane Artykuły
Przeczytaj

EuroPCR 2024 | DESyne BDS Plus: Wyższa skuteczność rewaskularyzacji po PCI z implantacją bioresorbowalnego stentu DBS Plus uwalniającego sirolimus, argatroban i riwaroksaban w porównaniu z X2 w 12-miesięcznej obserwacji

W trakcie kongresu EuroPCR 2024 w Paryżu przedstawiono wyniki prospektywnego, wieloośrodkowego, randomizowanego badania DESyne BDS Plus (Elixir DESyne…
Total
0
Share