Skład Redakcji

Arkadiusz Pietrasik
Redaktor naczelny
Małgorzata Djaczenko
Sekretarz redakcji
Jacek Janowiak
Operator filmowy
Alicja Dąbek
Koordynator projektu
Andrzej Grupiński
Serwis internetowy

Wydawca:
Biotronik Polska Sp. z o.o.
Murawa 12-18,
61-655 Poznań
ISSN 2657-3792