• 18 maja, 2021

niedomykalność mitralna

Przezskórna naprawa zastawki mitralnej system MitraClip bez przewagi nad leczeniem farmakologicznym – wyniki badania MITRA.fr

dr n. med. Wojciech Zimoch
dr n. med. Wojciech Zimoch

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
we Wrocławiu

Przezskórna naprawa zastawki mitralnej system MitraClip bez przewagi nad leczeniem farmakologicznym – wyniki badania MITRA.fr

Leczenie farmakologicznej pozostaje złotym standardem terapii wtórnej niedomykalności zastawki mitralnej u chorych z niewydolnością serca. Zabieg naprawy zastawki mitralnej systemem MitraClip do rozważenia jako „paliatywny” u objawowych chorych. Wtórna niedomykalność zastawki mitralnej u chorych z ciężką niewydolnością serca jest uznanym ...