Uwaga!

Uprzejmie informujemy, iż treści umieszczone na tym portalu są materiałami naukowymi, przeznaczonymi wyłącznie dla podmiotów profesjonalnych, czynnie zajmujących się kardiologią interwencyjną.

Akceptuję i oświadczam, że jestem podmiotem profesjonalnym:

Potwierdzam
  • 24 stycznia, 2022

niedomykalność mitralna

Przezskórna naprawa zastawki mitralnej system MitraClip bez przewagi nad leczeniem farmakologicznym – wyniki badania MITRA.fr 12 września, 2018

dr n. med. Wojciech Zimoch

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
we Wrocławiu

Przezskórna naprawa zastawki mitralnej system MitraClip bez przewagi nad leczeniem farmakologicznym – wyniki badania MITRA.fr

Leczenie farmakologicznej pozostaje złotym standardem terapii wtórnej niedomykalności zastawki mitralnej u chorych z niewydolnością serca. Zabieg naprawy zastawki mitralnej systemem MitraClip do rozważenia jako „paliatywny” u objawowych chorych. Wtórna niedomykalność zastawki mitralnej u chorych z ciężką niewydolnością serca jest uznanym ...