• 26 stycznia, 2021

QUIZ – Przezskórna naprawa zastawki mitralnej system MitraClip bez przewagi nad leczeniem farmakologicznym – wyniki badania MITRA.fr

12 września, 2018

1. W badaniu MITRA.fr oceniającym wyniki przezskórnej naprawy zastawki mitralnej systemem MitraClip:

Odpowiedź poprawna

D) Nie wykazano korzyści z implantacji systemu Mitra-Clip w porównaniu z optymalną terapią farmakologiczną.

Odpowiedź niepoprawna

D) Nie wykazano korzyści z implantacji systemu Mitra-Clip w porównaniu z optymalną terapią farmakologiczną.

2. W badaniu randomizowanym MITRA.fr odnotowano:

Odpowiedź poprawna

A) Wyższą śmiertelność całkowitą i porównywalną skuteczność implantacji w porównaniu z badaniami rejestrowymi

Odpowiedź niepoprawna

A) Wyższą śmiertelność całkowitą i porównywalną skuteczność implantacji w porównaniu z badaniami rejestrowymi

Powiązane artykuły