• 18 maja, 2021

QUIZ – IVUS dla każdego? Wyniki trzyletniej obserwacji badania ULTIMATE

21 października, 2020

1. W badaniu ULTIMATE rutynowe zastosowania obrazowania wewnątrznaczyniowego (IVUS) pozwoliło na zmniejszenie:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) Ponownej rewaskularyzacji leczonego naczynia.

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) Ponownej rewaskularyzacji leczonego naczynia.


2. Optymalny efekt ultrasonograficzny w badaniu ULTIMATE uzyskano u jakiego odsetka pacjentów, u których zabieg optymalizowano z zastosowaniem IVUS?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: B) 53%

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: B) 53%


3. Zastosowanie obrazowania IVUS w badaniu ULTIMATE spowodowało:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: E) Wszystkie powyższe

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: E) Wszystkie powyższe

Powiązane artykuły