Wytworzenie przecieku wewnątrzsercowego-opcja terapeutyczna dla chorych z niewydolnością serca

Poprzedni Artykuł

Aterektomia laserowa - jak ja to robię?

Następny Artykuł

Zamykanie uszka lewego przedsionka u chorych poddawanych zabiegowi TAVI, MitraClip/Pascal, ablacji

Powiązane Artykuły
Przeczytaj

EuroPCR 2024 | DESyne BDS Plus: Wyższa skuteczność rewaskularyzacji po PCI z implantacją bioresorbowalnego stentu DBS Plus uwalniającego sirolimus, argatroban i riwaroksaban w porównaniu z X2 w 12-miesięcznej obserwacji

W trakcie kongresu EuroPCR 2024 w Paryżu przedstawiono wyniki prospektywnego, wieloośrodkowego, randomizowanego badania DESyne BDS Plus (Elixir DESyne…
Total
0
Share